Breaking News

“Let's Crossover” ประสบความสำเร็จงดงาม นักสะสมร่วมประมูลงานศิลปินชั้นครูที่ทรงคุณค่าและงานจากศิลปินดาวรุ่งผู้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ยอดรวมสูงถึง 36.7 ล้านบาท


งานประมูลผลงานศิลปะ "Let's Crossover" ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม ด้วยตัวเลขการประมูลรวมสูงถึง 36.7 ล้านบาท จากผลงานของศิลปินระดับมาสเตอร์ซึ่งยังคงเป็นที่ต้องการอย่างสูงจากบรรดานักสะสมและผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ผู้มาสร้างสีสันอันชวนตื่นเต้น งานนี้สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดการประมูลหลังการระบาดของโควิด-19 ยังคงร้อนแรง


การประมูลงานศิลปะครั้งสำคัญโดย The Art Auction Center จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ณ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก โดยมีผู้เข้าร่วมงานคับคั่ง ทั้งในห้องประมูลรวมถึงการประมูลผ่านโทรศัพท์และประมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

ผลงานศิลปะทั้ง 137 ล็อตที่นำออกประมูลครั้งนี้ เป็นงานจากศิลปินระดับแนวหน้าซึ่งได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ บางชิ้นเป็นผลงานของศิลปินที่ไม่เคยนำออกประมูลในเมืองไทยมาก่อน และหลายชิ้นงานศิลปะนำออกมาประมูลเป็นครั้งแรก


บรรยากาศในห้องประมูลวันนั้นเต็มไปด้วยพลังงานอันกระตือรือร้นเร้าใจจากผู้เสนอราคาซึ่งมีศักยภาพ หลายชิ้นงานศิลปะที่ “น่าจับตามอง” ทำให้อุณหภูมิของห้องประมูลยิ่งระอุขึ้น ก่อนจะจบลงโดย 11 อันดับผลงานที่มีมูลค่าการประมูลสูงสุด (บวกค่าธรรมเนียม) ซึ่งมีผลงานของซันเต๋อ และสมโภชน์ อุปอินทร์ จบการประมูลด้วยราคาเท่ากัน ส่วนผลงานที่ผ่านการประมูล 10 อันดับ 11 ชิ้นงาน มูลค่าสูงสุดในครั้งนี้คือ …

Spirit To The Nirvana (เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์) 5,686,450 บาทForbidden Suit (ไลน์ เซ็นเซอร์) 3,365,450 บาทPanglam แป้งร่ำ (จักรพันธ์ โปษยกฤต) 3,249,400 บาทKanthaka กัณฐกะ (ถวัลย์ ดัชนี) 2,321,000 บาทAppear (ก้องกาน) 1,740,750 บาทEmerald Lake สระมรกต (ประเทือง เอมเจริญ) 1,508,650 บาทUntitled (ประทีป คชบัว) 1,392,600 บาทSilpa Bhirasri ศิลป พีระศรี (ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี) 1,160,500 บาทWhere No One Stands Alone (ซันเต๋อ) 986,425 บาทFamily (สมโภชน์ อุปอินทร์) 986,425 บาทPeople Always Leave. Don't Get Too Attached (มอลลี่) 928,400 บาทและเมื่อเสียงค้อนประมูลครั้งสุดท้ายดัง “ปัง” เสียงปรบมือดังขึ้นลั่นห้อง ! ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ Let's Crossover จบลงอย่างงดงาม The Art Auction Center รอคอยที่จะต้อนรับทุกท่านอีกครั้ง กับการประมูลผลงานศิลปะครั้งใหญ่ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2565 จนกว่าค้อนประมูลจะได้ทำหน้าที่อีกครั้ง …!


ไม่มีความคิดเห็น