Breaking News

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ตรวจโรคผิวหนัง โดยแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง เพื่อประชาชน


เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะแพทย์อาสาจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยนำโดย พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล ประธานอนุกรรมการกิจกรรมสังคม(ที่ 2 จากซ้ายบน) และคณะอนุกรรมการกิจกรรมสังคม ประกอบด้วย นพ.รุ่งโรจน์ เลาหศรีสกุล (ที่ 1 จากซ้ายบน), พญ.จันทร์จิรา สวัสดิพงษ์ (ที่ 3 จากซ้ายบน) และ พญ.สรวลัย รักชาติ (ที่ 4 จากซ้ายบน) และ นพ.กิตติพงศ์ วันถาวรประเสริฐ (ที่ 1 จากซ้ายล่าง) ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกผิวหนังเฉลิมพระเกียรติ เพื่อออกตรวจโรคผิวหนัง รับปรึกษาโรคผิวหนัง พระภิกษุและ เกษตรกร ดำเนินการโดย กลุ่ม ปธพ.9 และแพทย์ผิวหนังโรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคม โดยให้การรักษาโรคผิวหนังรวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ณ โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดราชบุรี


ไม่มีความคิดเห็น