Breaking News

ผู้แทนสถานีโทรทัศน์ช่อง JKN 18 และ ตัวแทนผู้จัดรายการมวยไทย Fighter X ร่วมสวดอภิธรรมและให้กำลังใจครอบครัว “ปานเพชร มวยไทยยิม”


คุณสุเมธ โตเกษร ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ช่
อง JKN 18 และ "มาสเตอร์กบ" ฐากูร ผ่องสุภา โปรโมเตอร์รายการมวยไทย FighterX (ไฟท์เตอร์ เอ็กซ์) เป็นผู้แทนเข้าสวดพระอภิธรรมศพ ปานเพชร ผดุงชัยมวยไทยยิม ที่บ้านเกิด ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

ในการนี้ สถานีโทรทัศน์ช่อง JKN 18 ร่วมกับรายการมวยไทย FighterX (ไฟท์เตอร์ เอ็กซ์) มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวคุณปานเพชร รวมเป็นเงิน 75,000 บาท

คุณลัดดา กลิ่นมิ่ง คุณแม่ปานเพชร มวยไทยยิม ขอบคุณ ทาง JKN 18 และมวยไทยไฟท์เตอร์ เอ็กซ์ ที่ให้การช่วยเหลือและดูแลด้วยดีตลอดมา นับแต่วันแรกจนถึงวันสวดพระอภิธรรม

สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมจะจัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน และจะทำการฌาปนกิจในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่วัดหางตลาด อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย


ไม่มีความคิดเห็น