Breaking News

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”EP.22 ตอน “โรคด่างขาว”


โรคด่างขาว (Vitiligo)
เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสีผิวโดยมีการทำลายเซลล์เม็ดสี(Melanocyte) เยื่อเมือกบุภายในอวัยวะต่างๆ ทำให้เห็นเป็นรอยด่างสีขาว เหมือนน้ำนมเป็นดวงๆ ตามร่างกาย ไม่ใช่โรคติดต่อ แต่อาจมีกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องได้และสามารถลุกลามได้ ซึ่งโรคนี้สามารถส่งผลกระทบกับผู้คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเรื่องของ”ความงาม” โดยเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอก เริ่มตั้งแต่รูปร่างที่ได้สัดส่วน องค์ประกอบต่าง ๆ บนใบหน้าที่ได้รูปสวยงาม รวมไปถึงผิวพรรณที่เรียบเนียนโรคด่างขาว เมื่อเป็นโรคนี้แล้วจะส่งผลทำให้ผู้ป่วยมักขาดความมั่นใจในตนเอง บ้างก็ถูกล้อ ไปไหนมาไหนก็ไม่พ้นสายตาคนอื่น

สำหรับ “โรคด่างขาวสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย หรือ DST ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับโรคนี้โดยเฉพาะและต้องการให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศ จึงขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้ารับชม Facebook Live ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน EP.22 ตอน“โรคด่างขาวในวันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00-20.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.วาสนภ วชิรมน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และพญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรและ พญ.ชินมนัส เลขวัต ประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับผู้สนใจต้องการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับ เรื่อง โรคด่างขาว สามารถสอบถามปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้ โดยการฝากข้อความคำถาม ได้ที่เพจ “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” หรือเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (WWW.DST.OR.TH)


ไม่มีความคิดเห็น