Breaking News

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญชวนสมาชิก สมัครเป็นแพทย์จิตอาสาฉีดวัคซีน Covid-19


สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ได้ตระหนักที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคม จึงขอเชิญแพทย์ผิวหนังผู้สนใจที่เป็นสมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแพทย์จิตอาสาฉีดวัคซีน Covid-19 ให้กับประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ในภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.และ ในภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น โดยกิจกรรมดังกล่าว จะเริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป แพทย์ผิวหนังผู้สนใจร่วมเป็นจิตอาสาสนใจติดต่อ 099-659-1499 หรือ 087-805-8528


ไม่มีความคิดเห็น