Breaking News

ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ยุคของการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน


ในช่วงสถานการณ์แห่งความยากลำบากในการชีวิตประจำวันของประชาชน จากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยคนใหม่ และเป็นนายกสมาคมฯ ที่เป็นผู้หญิงอีกท่านที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างสูง มีมุมมองที่ทันสมัย พร้อมที่จะก้าวไปกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคปัจจุบัน เพื่อความเจริญก้าวหน้าวงการแพทย์ผิวหนังของประเทศไทยของเราและเพื่อความทัดเทียมกับนานาชาติ

ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย มองภาพรวมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวงการแพทย์ผิวหนังว่า แพทย์ผิวหนังไทยในปัจจุบันมีมาตรฐานความรู้ความสามารถที่ดีมาก ไม่เป็นรองประเทศใดในภูมิภาค แต่มีจุดที่มีโอกาสที่จะสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกเช่น เรื่องการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งปัจจุบันเราดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากมาย แต่อาจจะยังไม่ก้าวหน้าเท่าทางยุโรปและอเมริกา ซี่งการวิจัยและนวัตกรรมจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ประเทศเราเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้ตาม อีกเรื่องหนึ่งคือการกระจายการให้บริการรักษาผู้ป่วยให้ทั่วถึงทั้งประเทศ หรือปัญหาการขาดแคลนแพทย์ตามชนบท ถึงแม้ว่าจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น Telemedicine แต่ก็ไม่สามารถทดแทนการตรวจด้วยตัวแพทย์เองได้ในทุกกรณี

สำหรับความหมายของแพทย์ผิวหนังนั้น คือแพทย์ที่เรียนและฝึกอบรมมาเพื่อให้มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังเป็นพิเศษ ที่จะให้การรักษาโรคผิวหนังต่าง ๆ ให้คำแนะนำ การดูแลรักษา ตลอดจนสร้างเสริมสุขภาพผิวหนังให้กับประชาชนแบบถูกต้อง ในยุคที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านผิวหนังที่ควรรู้ หรือน่ารู้ น่าสนใจ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และประชาชนทำตามได้ง่าย โดยใช้ Social Media ต่างๆ สนับสนุนการล้างมือแบบถูกวิธี ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ง่ายที่สุดในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่ร่างกาย สนับสนุนให้พฤติกรรมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำแบบยั่งยืน ให้ความรู้เรื่องโรคผิวหนังทั่วไปและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคผิวหนังต่าง ๆ ในยุคที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19

ศ.พญ.กนกวลัย กล่าวว่า แพทย์ผิวหนังในยุคปัจจุบันนอกเหนือจากจะต้องติดตามความรู้ ความก้าวหน้าต่าง ๆ ของโรคผิวหนังแล้ว ยังมีความแตกต่างจากแพทย์ยุคเดิม ๆ อยู่หลายประการ เช่น ปัจจุบันโลกมีกระแสของการดูแลผิวพรรณให้สวยงาม การชะลอวัย ทั้งในรูปแบบของยาทา ยารับประทาน การฉีด การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นที่แพทย์จะต้องติดตามให้ทัน เพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับประชาชน ว่าอะไรควรใช้ ควรทำ หรือเพื่อให้การรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม แบบมีจรรยาบรรณ โดยดำเนินรอยตามคำสอนของ“สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” ว่าให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง แพทย์ควรปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ให้เกียรติ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยและญาติ นอกจากนี้ก็อยากจะขอให้พยายามเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าของวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สามารถให้คำแนะนำและรักษาผู้ป่วยได้อย่างดีที่สุด อย่าหยุดการเรียนรู้

อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้กับสังคมคือเรื่อง เครื่องสำอางปลอม ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมหรือเครื่องสำอางเลียนแบบเป็นจำนวนมาก ประชาชนควรเลือกเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. การใช้ยาบำรุงหรือวิตามินต่าง ๆ ควรใช้แต่พอเหมาะไม่มากเกินไป และถ้าจะให้ปลอดภัย ก็ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ เพราะบางอย่างหากรับประทานมากไป ก็อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ การรักษาทางการแพทย์ต่าง ๆ ควรตรวจสอบว่าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันและทำในโรงพยาบาลหรือคลินิกแพทย์

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปรวดเร็วมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเสริมความงาม บางครั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ ยังต้องการงานวิจัยสนับสนุนและต้องการเวลาที่จะพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนั้น เพื่อไม่ให้มีปัญหาผลข้างเคียงที่อันตรายหรือผลที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว ทางสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยได้มีการให้ความรู้กับประชาชนต่อเนื่องมาตลอด มีการเชิญชวนแพทย์รุ่นใหม่ๆไฟแรงเข้ามาช่วยงาน เพื่อช่วยเสนอความคิดเห็นของแพทย์รุ่นใหม่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้าน IT ต่าง ๆ เข้ามาปรับปรุงการทำงาน ให้ทันสมัย ทัดเทียมกับนานาชาติ


ไม่มีความคิดเห็น