Breaking News

JAPANESE FRUIT. THE ULTIMATE GIFT. เชิญสัมผัสกับเคล็ดลับความอร่อย และคุณภาพสูงของผลไม้จากประเทศญี่ปุ่น


Japan Fruit and Vegetables Export Promotion Council (JFEC) จัดงาน JAPANESE FRUIT. THE ULTIMATE GIFT. เพื่อถ่ายทอดความอร่อยและมีคุณภาพสูงของผลไม้จากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่เพียงเหมาะสำหรับเป็นสิ่งบริโภคในชีวิตประจำวัน แต่ยังเหมาะสำหรับใช้เป็นของขวัญและของฝากสำหรับคนพิเศษอีกด้วย


งาน “JAPANESE FRUIT. THE ULTIMATE GIFT.” พบกับผลไม้ต่าง ๆ ที่ดูน่าอร่อยห่อหุ้มด้วยแพ็คเกจที่มีดีไซน์หรูหรา ใช้การออกแบบลวดลายแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม โดยมีแรงบันดาลใจจากผลไม้ของประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก เป็นภาพที่สื่อถึงรสชาติที่อร่อยและคุณภาพสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของผลไม้จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเหมาะสำหรับเป็นของฝากและของขวัญสำหรับคนที่คุณรัก รวมถึงในงานยังได้เตรียมผลไม้จากประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้ชิมเพื่อลิ้มลองความอร่อยและสัมผัสถึงคุณภาพของผลไม้จากประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งหวังว่าทุกท่านจะได้สัมผัสถึงความประณีตในการผลิตอันเกิดจากฝีมือของผู้เพาะปลูกชาวญี่ปุ่น อีกทั้งยังหวังว่าทุกท่านจะเล็งเห็นถึงความเหมาะสมของผลไม้จากประเทศญี่ปุ่นในการใช้เป็นของขวัญและของฝาก


ปัจจุบัน ผลไม้จากประเทศญี่ปุ่นได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัย และความต้องการผลไม้จากประเทศญี่ปุ่นได้ขยายเพิ่มขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยคาดหวังว่าจะทำให้ผู้บริโภคชาวไทยได้ทราบถึงความอร่อยและมีคุณภาพสูงซึ่งเป็นเสน่ห์ของผลไม้จากประเทศญี่ปุ่น โดยส่งผ่านสิ่งที่เรียกว่า "Craftsmanship" หรือฝีมือของผู้เพาะปลูกชาวญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ผู้บริโภคเล็งเห็นถึงความเหมาะสมของการนำผลไม้ที่มีคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้เป็นของขวัญและของฝากในชีวิตประจำวัน โดยผลไม้ที่จะทำการโปรโมทในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่ผลไม้ 6 ชนิด อันได้แก่ แอปเปิ้ล องุ่น ลูกพีช ส้ม สตรอเบอร์รี่ ลูกพลับ รวมถึงผลิตภัณฑ์ลูกพลับแปรรูป ซึ่งทั้งหมดต่างเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยทั้งสิ้น โดยจะเริ่มทำการโปรโมทตั้งแต่ช่วงวันสาร์ทจีนปีนี้เป็นต้นไป


นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากดาราสาวมากความสามารถ “คุณป๊อกปิยธิดา มิตรธีรโรจน์ มาร่วมพูดคุยถึงเสน่ห์ของผลไม้จากประเทศญี่ปุ่นภายในงาน เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านจะสามารถสัมผัสถึงเสน่ห์ของผลไม้จากประเทศญี่ปุ่น รวมถึงผู้เข้าร่วมงานทุกท่านยังได้ลิ้มลองความอร่อยและสัมผัสถึงคุณภาพของผลไม้จากประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

เกี่ยวกับ Japan Fruit and Vegetables Export Promotion Council (J-FEC) (ผู้จัดงาน)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ดำเนินธุรกิจที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมการส่งออกผักและผลไม้ที่ปลูกภายในประเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า "ผักและผลไม้ที่ปลูกภายในประเทศ) นอกจากนี้ยังรวบรวมและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกผักและผลไม้ที่ปลูกภายในประเทศ โดยมีขอบข่ายการทำงานดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับผักและผลไม้ที่ปลูกภายในประเทศ
2. ดำเนินการจัดนิทรรศการ สัมมนา ฯลฯ
3. วิจัยการตลาดต่างประเทศ
4. จัดประชุมศึกษาความร่วมมือระหว่างพื้นที่การผลิตรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งออก
5. สนับสนุนการส่งออกของผู้ส่งออกผักและผลไม้ที่ปลูกภายในประเทศ
6. ดำเนินงานอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ปัจจุบันในเดือนสิงหาคม 2565 มีองค์กรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในหน่วยงานด้วยกันถึง 70 องค์กร โดยสมาชิกของหน่วยงานจะดำเนินกิจการดังกล่าวข้างต้นพร้อมกับสรรหาสมาชิกเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
เว็บไซต์ : https://jpfruit-export.jp/english.html

เกี่ยวกับ The Japan Food Product Overseas Promotion Center “ผู้ร่วมจัดงาน”
“The Japan Food Product Overseas Promotion Center (ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นไปยังต่างประเทศ หรือ JFOODO)” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 โดย Japan External Trade Organization (องค์การการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JETRO) เพื่อดำเนินการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรป่าไม้และประมง / ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ในการที่จะขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรป่าไม้และประมง / ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นนั้น จำเป็นจะต้องสร้างและกระตุ้นความต้องการเพิ่มเติมในต่างประเทศ JFOODO จะทำการกระตุ้นให้เกิดความต้องการเพื่อสนับสนุนการขยายสินค้าของผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรป่าไม้และประมง / ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นผ่านการส่งเสริมการส่งเสริมการขายสำหรับผู้บริโภคในต่างประเทศ
เว็บไซต์ : https://www.jetro.go.jp/en/jfoodo/


ไม่มีความคิดเห็น