Breaking News

ททท. จัดงานเทศกาลประดับไฟ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามัน ริมชายหาด ภูเก็ต กระบี่ และพังงา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “เทศกาลประดับไฟ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามัน” ใน 3 จังหวัดภาคใต้ กระบี่ ภูเก็ต และพังงา เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างมาตรฐานด้านความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ โดยงานเทศกาลประดับไฟในครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2565


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ประธานเปิดงาน
กล่าวว่า “ปี 2565 นี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในทั่วโลกคาดการณ์ว่าจะคลี่คลายลงและมีจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกที่วางแผนเดินทางท่อง เที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสให้ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวได้ แสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านกีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม ของ ประเทศไทย ควบคู่กับการผสมผสานนวัตกรรม การจัดกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ สอดคล้อง กับความต้องการของนักท่องเที่ยวในวงกว้าง และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัด เทศกาลดนตรี การจัดการแข่งขันกีฬา เทศกาลแสงสีเสียง รวมถึงมหกรรมด้านอาหาร และกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ อันจะก่อให้เกิดความต่อเนื่อง และความมั่นคงในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้ง Supply chain อาทิ โรงแรมที่พัก สายการบิน ขนส่ง ร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดทั้งชุมชนท่องเที่ยว หรือแม้ กระทั่งผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาทิ อุตสาหกรรมบันเทิง ศิลปะการแสดง แฟชั่น และอาหารไทย เป็นต้น จึงนับได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศที่จะ ส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ ซึ่งคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะมีนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 90,000 คน/ครั้ง รวมชาวไทยและชาวต่างชาติ และสร้างเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท”


นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
กล่าวว่า “ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริมการตลาด ท่องเที่ยวได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลในการเปิดประเทศเพื่อ รับการเดินทางของนักท่องเที่ยว จึงต้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในประเทศให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด พร้อมส่งมอบความห่วงใยความเชื่อมั่น และความไว้วางใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถเยียวยารักษาความรู้สึกในใจของนักท่อง เที่ยวได้อย่างสนิทใจ ในขณะเดียวกันก็จะสามารถช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาให้แก่ผู้ประกอบการใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศให้สามารถปรับตัวดำเนินกิจการได้หลังจากสถาณการณ์การแพร่ระบาด กำลังกลับเข้าสู่สภาวะปกติต่อไป


ในการนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงจัดงานเทศกาลประดับ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรือง รองจากท้องทะเลอันดามัน เทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ ที่ยก 3 ความสนุกมาไว้ที่ภาคใต้ ที่พร้อมมอบช่วง เวลาสุดพิเศษที่จะพาทุกคนท่องดินแดนแห่งท้องทะเล ผ่าน 3 จังหวัดในภาคใต้ที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยว อันได้แก่ กระบี่ ภูเก็ต และ พังงา โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่ภาคใต้ ทำให้ทั้ง 3 จังหวัดนี้ยังคงเป็น Top of mind ของนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางกลับมาอีกครั้ง และเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่น (Green Season) คือ ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะสร้างกระแส และดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว ผู้ที่สนใจทั้งในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวชาวต่าง ชาติ ซึ่งจะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวพักค้าง และ รายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดได้

โดยเริ่มต้นจังหวัดแรกที่จังหวัดกระบี่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 25 พฤษภาคม ณ พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารจังหวัดกระบี่ ในพื้นที่จัดงานกว่า 30,000 ตรม. ต่อด้วยจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 31 พฤษภาคม ณ หาดในหาน ในพื้นที่จัดงานกว่า 12,000 ตรม. และปิดท้ายด้วยจังหวัดพังงา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน ณ หาดเมมโมรี่ ในพื้นที่จัดงานกว่า 14,000 ตรม. ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีเอกลักษณ์และกิจกรรมในการจัดงานที่แตกต่างกันไป”


คุณศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
กล่าวว่า “จังหวัดกระบี่มี เป้าหมายการพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ เกษตรอุตสาห กรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นทางจังหวัดกระบี่จึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นจังหวัดตัวแทนของประเทศไทยจังหวัดแรก ๆ ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในครั้งนี้


ในส่วนของการจัดงานจังหวัดกระบี่ ภายใต้คอนเซปต์ “ดินแดนสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์” ภายในงาน จัดเต็มด้วยระบบแสงสีเสียงให้ได้เพลิดเพลินเดินถ่ายรูปสวย ๆ กับบรรดาสัตว์ใต้ท้องทะเลสุดน่ารักที่ถูกประ ดับประดาไปด้วยไฟหลากสีสันและสุดพิเศษกับการแสดงโปรเจคชั่นแมพปิ้งลงบนเรือหลวงลันตา นอกจาก ภายในงานจะมีมุมถ่ายรูปสวย ๆ แล้ว ยังได้สนุกสนานและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมบนเวทีการแสดง อาทิ การแสดงวงดนตรีท้องถิ่น และการแสดงพิเศษ โนราห์เรืองแสง หรือ ควงกระบองไฟ ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ตลอดช่วงการจัดงาน และยังมีในส่วนของอาหารที่มาจำหน่ายกว่า 20 ร้านดัง ที่จะทำให้คุณได้ ดื่มด่ำและเพลิดเพลินกับบรรยากาศยามค่ำคืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาเที่ยวชมความตื่นตาตื่นใจ และสนุกสนานไปกับงานเทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 14 - 25 พฤษภาคม ณ พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วน จังหวัดกระบี่”


นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
กล่าวว่า “เพื่อตอกย้ำการตอบรับนโยบายภูเก็ต แซนด์ บ๊อกซ์ ให้ประสบความสำเร็จไปตามเป้าหมายในการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศไทย จังหวัดภูเก็ตจึงมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการจัดงานในครั้งนี้


ในส่วนของการจัดงานในจังหวัดภูเก็ตมาในคอนเซปต์สุดยิ่งใหญ่ตระการตา ‘ดินแดนผู้พิทักษ์ แห่งอันดามัน’ ซึ่งภายในงานจะเต็มไปด้วยแสงสีเสียงให้คุณได้สัมผัสและเพลิดเพลินไปกับมุมถ่ายรูปสวย ๆ พร้อมทั้งรับชมการแสดง Projection Mapping show ที่จะมาโชว์สีสันและลวดลายลงบนพื้นที่และยังมีการ แสดงพิเศษในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์เท่านั้น เช่น การแสดงโนราห์เรืองแสง หรือ ควงกระบองไฟ รวมทั้งการแสดง จากวงดนตรีท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากการแสดงต่าง ๆ แล้ว ยังมีบูธกิจกรรมให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมสนุก เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของท้องทะเล และสามารถเข้าร่วมได้ในทุกเพศทุกวัย และภายในงานยังมี Food truck รวมร้านอร่อยเด็ดในจังหวัดภูเก็ต ให้ทุกคนได้อิ่มอร่อย เพลิดเพลินกันได้อย่างเต็มที่อีกด้วย ระหว่างวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม ณ หาดในหาน”


นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
กล่าวว่า “เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพังงา คือ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข ซึ่งมี 5 แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองพังงาระยะเร่งด่วน คือ ส่งเสริมอาชีพ ยกระดับการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย สนับสนุนกีฬา รักษาความสะอาด เพื่อทำให้จังหวัดได้ บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ นั้น


ในส่วนของจังหวัดพังงาที่ได้เป็นจังหวัดปิดท้ายของงาน จะนำเสนองานในคอนเซปต์ "ดินแดนคลื่น เต้นระบำ" ด้วยเทคนิค : MUSIC & ILLUMINATION ที่ผู้เข้าชมจะได้เพลิดเพลินตาและสนุกสนานไปกับการ ถ่ายรูปเกลียวคลื่นรูปทรงต่าง ๆ รวมถึงไฟประดับรูปทรงปะการังใต้ท้องทะเลที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็ต้อง ตื่นตาตื่นใจ และไม่เพียงแต่ไฟประดับเท่านั้น แต่ยังมีร้านอาหารมากกว่า 20 ร้านกิจกรรมจากบูธต่าง ๆ ภายใน งาน และ การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินทั้งจากในท้องถิ่น และขบวนศิลปินฮิปฮอปชื่อดัง ที่จะมาร่วมสร้าง บรรยากาศให้สนุกสนานไปจนถึงวินาทีสุดท้ายอีกด้วย ในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน ณ หาดเมมโมรี่” 


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมตื่นตาตื่นใจ และสนุก สนานไปกับงานเทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ Aqua Lumina มหัศจรรย์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามัน ครั้งนี้ ในทั้ง 3 จังหวัดภาคใต้ จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดพังงา ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2565


ไม่มีความคิดเห็น