Breaking News

ไทยเบฟ มอบเสื้อกั๊กจราจร ในโครงการจราจรน้อยเพื่อลดอุบัติเหตุ ให้แก่ รร.แก้วสมเด็จพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์


บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ส่งมอบเสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสง ในโครงการจราจรน้อยเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎจราจรและมีจิตอาสา ให้กับ คุณกุสุมาวดี พลเรือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วสมเด็จพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ เพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตามกฎจราจร โดยมี คุณพรชัย อนะมาน เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์


ไม่มีความคิดเห็น