Breaking News

โมเดอร์ฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ทีมแพทย์และสาธารณสุขต่อสู้ภัยโควิด


บริษัท โมเดอร์ฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน)
ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลบางปะอิน โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โรงพยาบาลสนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดหนองคาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดกาฬสินธุ์ อาทิ ห้อง Cohort Ward แรงดันลบ จำนวน 1 ห้อง ปลอกเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 10,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 200 แกลลอน หน้ากากอนามัยชนิด KN95 จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 

โมเดอร์ฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ป่วยทุกท่านให้ต่อสู้กับวิกฤติครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดี และผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน


ไม่มีความคิดเห็น