Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,655 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 453,132 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,254 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 545 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,845 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 119,210 ราย)

เสียชีวิตรวม 3,697 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 87 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 312,377 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 7,921 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 137,058 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 13,099 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,893) ปริมณฑล (2,839) จังหวัดอื่น ๆ (7,367)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(3) จันทบุรี(1) สระแก้ว(3) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (4) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 4 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 192.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 175.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.93)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 56,525 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 625,808 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 41,697 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 50 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 76 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 246,663 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,472 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 5,814 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 951,884 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,985 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 69,608 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,168 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,863 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 1,684 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,357 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 370 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น