Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 16,533 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 543,361 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,447 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 202 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,874 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 139,196 ราย)

เสียชีวิตรวม 4,397 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 133 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 360,694 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,051 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 178,270 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 16,321 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,997) ปริมณฑล (3,539) จังหวัดอื่น ๆ (8,785)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) ตาก(6) นราธิวาส(1) และ ปัตตานี(1) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 6 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
     - จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 195.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.14 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 177.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.65)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 61,581 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 627,351 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,928 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 45 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 71 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 279,119 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,507 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 7,845 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,044,071 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 16,117 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 74,386 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,324 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 5,154 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 2,975 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,913 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 524 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น