Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 24 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 15,741,818 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,784 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 138.26 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 73.8%


➡️(24 กรกฎาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 3,784 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 32.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 340 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 162 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 138.26 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (71.4% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 61.58 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 15,741,818 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 51.63%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 3,784 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 15,741,818 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 12,109,424 โดส (18.3% ของประชากร)
        - เข็มสอง 2 3,632,394 โดส (5.5% ของประชากร)2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 24 ก.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 15,741,818 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 230,190 โดส/วัน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 616,594 โดส
        - เข็มที่ 2 27,250 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 6,788,829 โดส
        - เข็มที่ 2 221,796 โดส
    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 4,704,001 โดส
        - เข็มที่ 2 3,383,348 โดส3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน

     - 96.12% ไม่มีผลข้างเคียง
     - 3.88% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
     - ปวดกล้ามเนื้อ 0.93%
     - ปวดศีรษะ 0.69%
     - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.50%
     - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.45%
     - ไข้ 0.30%
     - คลื่นไส้ 0.21%
     - ท้องเสีย 0.14%
     - ผื่น 0.11%
     - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.09%
     - อาเจียน 0.06%
     - อื่น ๆ 0.40%4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 113.5% เข็มที่2 98.4%
     - อสม เข็มที่1 44.2% เข็มที่2 20.6%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 19.8% เข็มที่2 1.3%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 24.1% เข็มที่1 4.4%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 44.1% เข็มที่2 26.3%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 21.9% เข็มที่2 6.4%
    รวม เข็มที่1 24.2% เข็มที่2 7.3%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 38.7% เข็มที่2 9.7% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 52.6% เข็มที่2 12.5%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 26.3% เข็มที่2 13.0%
        - นนทบุรี เข็มที่1 28.3% เข็มที่2 9.9%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 28.1% เข็มที่2 5.1%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 20.1% เข็มที่2 4.5%
        - นครปฐม เข็มที่1 12.3% เข็มที่2 2.8%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 10.6% เข็มที่2 3.7%
        - ภูเก็ต เข็มที่1 73.8% เข็มที่2 58.9%
        - ระนอง เข็มที่1 34.0% เข็มที่2 9.9%
        - สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 18.2% เข็มที่2 7.3%
        - เกาะสมุย เข็มที่1 30.8% เข็มที่2 9.0%
        - เกาะเต่า เข็มที่1 18.1% เข็มที่2 5.4%
        - เกาะพะงัน เข็มที่1 22.3% เข็มที่2 3.2%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 138,265,077 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 61,583,922 โดส (16.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     2. มาเลเซีย จำนวน 16,487,158 โดส (34.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 16,426,267 โดส (9.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna และ AstraZeneca
     4. ไทย จำนวน 15,741,818 โดส (18.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     5. กัมพูชา จำนวน 10,915,733 โดส (38.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
     6. สิงคโปร์ จำนวน 7,098,590 โดส (71.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
     7. เวียดนาม จำนวน 4,478,757 โดส (4.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     8. พม่า จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
     9. ลาว จำนวน 1,890,818 โดส (14.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 142,014 โดส (27.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 64.59%
     2. อเมริกาเหนือ 12.30%
     3. ยุโรป 14.85%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.33%
     5. แอฟริกา 1.58%
     6. โอเชียเนีย 0.35%
 


8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 1,507.61 ล้านโดส (53.8% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. อินเดีย จำนวน 427.50 ล้านโดส (15.6%)
     3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 340.36 ล้านโดส (53.2%)
     4. บราซิล จำนวน 130.43 ล้านโดส (31.9%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (76.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     2. มัลดีฟส์ (75.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
     3. บาห์เรน (72.0%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. อุรุกวัย (66.0%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     5. กาตาร์ (65.0%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     6. ชิลี (64.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     7. แคนาดา (62.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     8. สหราชอาณาจักร (62.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     9. สิงคโปร์ (61.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
     10. อิสราเอล (61.0%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น