Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 10,834 ราย (เพิ่มขึ้น 287 ราย)
     - เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 153 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 9 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 125 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 2,964 ราย)

เสียชีวิตรวม 67 ราย (วันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม)
รักษาหายป่วยแล้ว 6,732 ราย (62.14%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 166 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4,035 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 153 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(51) สุพรรณบุรี(1) อ่างทอง(8) สิงห์บุรี(2) กรุงเทพมหานคร(32) สมุทรปราการ(10) ชลบุรี(8) ระยอง(7) เชียงใหม่(2) ขอนแก่น(1) ฉะเชิงทรา(2) ปทุมธานี(5) พระนครศรีอยุธยา(3) ร้อยเอ็ด(1) ลพบุรี(6) อยู่ระหว่างสอบสวน(14)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย และเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพ(7) และชลบุรี(2) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
     - จากประเทศอินเดีย 1 ราย
     - จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
     - จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
     - จากประเทศจีน 1 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
     - จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 91 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 1.95 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 65 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.5)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 214,683 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 385,249ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,482ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 128 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 131,186 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 523ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 2,858 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 138,224 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2,232 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 392 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 รายโดยกำลังรักษาอยู่ 1 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น