Breaking News

แม็คโคร ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อย ระบายผลผลิต 1 เดือน 1,200 ตัน


บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร ได้รับเกียรติจาก นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ติดตามความคืบหน้าการจำหน่ายกุ้ง ภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งปี 2563/64 ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 จนถึงมกราคม 2564 แม็คโครมียอดการรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ได้มากกว่า 1,200 ตัน ตอกย้ำการเป็นผู้นำอาหารสดปลอดภัย ณ แม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ


ไม่มีความคิดเห็น