Breaking News

อว. พร้อมขับเคลื่อนโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ"


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( อว.) 
ผนึกกำลังมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ" ทำงานในพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวประชาชน มุ่งเป้าครัวเรือนและพัฒนารายตำบลแบบมุ่งเป้า ปูพรม 3,000 ตำบลทั่วประเทศ เห็นผลใน 12 เดือน

เริ่มดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้


ไม่มีความคิดเห็น