Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 27 มกราคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 15,465 ราย (เพิ่มขึ้น 819 ราย)
     - เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 92 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 11 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 716 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่6,248ราย)

เสียชีวิตรวม 76 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 11,054 ราย(71.48%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 162 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4,335 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 92 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก กรุงเทพมหานคร(6) สมุทรสงคราม(1) เพชรบุรี(1) นนทบุรี(1) นราธิวาส(1) ปทุมธานี(1) อ่างทอง(1) สมุทรปราการ(1) จันทบุรี(1) และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค (78)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย และเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพ(6) และ ชลบุรี(5) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศสหราชอาณาจักร 3 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
     - จากประเทศอิหร่าน 1 ราย
     - จากประเทศโปแลนด์ 1 ราย
     - จากประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก 1 ราย
     - จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
     - จากประเทศสวีเดน 2 ราย
     - จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 100.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 72.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ72.2)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 148,265 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 435,452 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,569 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 121 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 138,368ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 447 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,082ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 190,434 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,585 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 460 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 44 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น