Breaking News

แม็คโครจันทบุรี ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ หลังปิดทำการทุกวัน ยกระดับมาตรการป้องกันเชิงรุก


แม็คโครสาขาจันทบุรี
เพิ่มกำลังพล ยกระดับมาตรการป้องกันเชิงรุก ต่อสู้กับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกวันหลังปิดทำการ จนแน่ใจว่าภายในสาขามีความปลอดภัย รองรับการให้บริการกับลูกค้าประชาชนในวันรุ่งขึ้น นอกจากนี้ในช่วงเวลาทำการ แม็คโครยังได้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุกพื้นที่ทุกจุดสัมผัสมากขึ้น ตามแนวทางของกรมอนามัย และสาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับลูกค้าทุกคน


ไม่มีความคิดเห็น