Breaking News

รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน มอบเงินสนับสนุนการจัดทำหนังสือที่ระลึก 111 ปี โรงงานมักกะสัน

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา) : นายศรายุทธ คำหริ่ม หัวหน้าฝ่ายการลงทุนธุรกิจใหม่ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด, ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย, นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานประธาน และ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด, น.ส.ประภาพิศ จําปี หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด

กรุงเทพมหานคร
— บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด นำโดย นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานประธาน และ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มอบเงินสนับสนุนการจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบ 111 ปี โรงงานมักกะสัน แก่ มูลนิธิรถไฟไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับหนังสือที่ระลึกดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวและประวัติศาสตร์อันยาวนานและทรงคุณค่าของโรงงานมักกะสัน ในการทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษารถจักร เครื่องล้อเลื่อน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกิจการรถไฟ หนังสือเล่มนี้จะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีตจากการรถไฟ แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นความรู้ให้แก่คนรุ่งหลัง และสร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานและทรงคุณค่า ทั้งยังแสดงจุดยืนของการรถไฟในการทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักของประเทศที่ทำหน้าที่ในการให้บริการระบบรางเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนในประเทศ และยังคงเดินหน้าในการทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้บริการและพัฒนาการขนส่งระบบราง อาทิ การพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน ที่จะเป็นหมุดหมายหลักในการเตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายพื้นฐานด้านคมนาคมที่จะมายกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเป็นโครงการสำคัญในการพัฒนาและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่การแข่งขันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียแปซิฟิก


ไม่มีความคิดเห็น