Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563


รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19  ณ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,004 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย)
เสียชีวิตรวม 56 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,787 ราย (92.78%) เพิ่มขึ้น 3 รายผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย เข้ารับการรักษาที่ยะลา (2 ราย) กรุงเทพมหานคร (1 ราย) และปราจีนบุรี (1 ราย)กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,527 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (220), นนทบุรี (157), ยะลา (124), สมุทรปราการ (114), ชลบุรี (87), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (40) , ปทุมธานี (39) , นราธิวาส (29) และนครปฐม (22) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 87 รายทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามจังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อเข้ารักษา (ไม่รวมผู้ติดเขื้อในกลุ่ม State Quarantine)
   - มี 67 จังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อไว้รักษา
   - ไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อเลย                  จำนวน 10 จังหวัด
   - ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 28 วันที่ผ่านมา   จำนวน 44 จังหวัด
   - ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา   จำนวน 13 จังหวัด
   - ยังมี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา  จำนวน 10 จังหวัด

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น