Breaking News

แม็คโครจับมือ กรมอนามัย ยกระดับมาตการป้องกันโควิด-19 รับการจับจ่ายวิถีใหม่

(บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา) :  นางสาวอมราลักษณ์ ลามุล ผู้จัดการเขต 8 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  ,  นายอนันต์ วัชรพงษ์วินิจ ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างและสถานที่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ,  นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ,   นางสาวอรองค์ แสงไฟ ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขานครอินทร์ ,  แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย  ,  นางรัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) , นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร (ที่ 3 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย (ที่ 3 จากขวา) เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 พลิกโฉมการจับจ่ายวิถีใหม่ปลอดภัย เน้นการเพิ่มระยะห่าง ลดความแออัดภายในสาขา ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส พร้อมมีทีมรักษาระยะห่างคอยย้ำเตือนในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของลูกค้า สร้างความมั่นใจด้วยการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการปลอดภัยป้องกันโควิด-19 จากกรมอนามัยทุกสาขา ณ แม็คโคร สาขานครอินทร์ นนทบุรี


ไม่มีความคิดเห็น