Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.


ฟิลิปปินส์ วันนี้มีรายงานยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 539 ราย เป็นจำนวนสูงที่สุดต่อวัน​ตั้งแต่มีรายงาน (ยอดสูงสุดเดิม​ 538 ราย​ เมื่อวันที่​ ​31​ มีนาคม​ 2563​)

จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +687 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 24,538 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +539 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 15,588 ราย)
-สิงคโปร์ +373 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 33,249 ราย)
-ไทย +11 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,065 ราย)
-มาเลเซีย +10 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,629 ราย)
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 206 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 327 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 124 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น