Breaking News

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ครั้งที่ 6


อยู่บ้านไม่มีเหงากับกิจกรรมดีๆ ที่คนรักการอ่านไม่ควรพลาด!! เมื่อสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) จัดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ครั้งที่ 6 ชวนนักเรียน-นักศึกษา ที่สนใจตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับอุดมศึกษา ร่วมส่งบทวิจารณ์เข้าประกวด โดยเลือกจากหนังสือที่เคยได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง เช่น รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์), รางวัลพานแว่นฟ้า ฯลฯ สามารถร่วมส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2563

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบทวิจารณ์ทั้ง 40 บท จะได้รับเงินรางวัลคนละ 20,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 800,000 บาท แถมยังได้เข้าค่ายอบรมงานวิจารณ์วรรณกรรมในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2563 โดยปีนี้ปรับสู่ New Normal ในรูปแบบค่ายอบรมงานวิจารณ์วรรณกรรมออนไลน์เป็นครั้งแรกอีกด้วย

นอกจากจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ยังมีโอกาสร่วมลุ้นชิงทุนการศึกษาอีกต่างหาก โครงการดีๆ แบบนี้คนรักการอ่านห้ามพลาด! ส่งผลงานบทวิจารณ์ที่มีความยาว2-4 หน้ากระดาษ A4 ขึ้นไป ใช้ฟอนท์ Angsana New ขนาด 16 points ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :http://praphansarn.com/scholarships


ไม่มีความคิดเห็น