Breaking News

เทเวศฯ ร่วมใจ ส่งความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19

(บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา) :  นางสาวอัญชลี ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระนคร ,  ว่าที่​ร้อยตรี​ฤ​ทธิ​พันธ์​ นันท​ศุภกร​ ​ผู้​ช่วยผู้​อำนวยการ​เขต​พระนคร ,  นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร ,  นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ,  นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ,  นางนวรัตน์ ทีฆเสนีย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการบุคคล บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม (ที่ 3 จากขวา) และนายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) มอบถุงยังชีพ จำนวนกว่า 400 ชุด ให้แก่สำนักงานเขตพระนคร โดยมี นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตพระนคร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1


ไม่มีความคิดเห็น