Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563


รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19  ณ วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

ประเทศไทยวันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมถึง 3,000 ราย

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,000 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย)
เสียชีวิตรวม 55 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,784 ราย (92.8%) เพิ่มขึ้น 12 รายผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย เข้ารับการรักษาที่ยะลา (3 ราย) และศูนย์กักคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา (5 ราย)กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,526 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (220), นนทบุรี (157), ยะลา (122), สมุทรปราการ (114), ชลบุรี (87), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (40) , ปทุมธานี (39) , นราธิวาส (29) และนครปฐม (22) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 87 รายทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามจังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อเข้ารักษา (ไม่รวมผู้ติดเขื้อในกลุ่ม State Quarantine)
   - มี 67 จังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อไว้รักษา
   - ไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อเลย                  จำนวน 10 จังหวัด
   - ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 28 วันที่ผ่านมา   จำนวน 43 จังหวัด
   - ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา   จำนวน 14 จังหวัด
   - ยังมี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา  จำนวน 10 จังหวัด

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น