Breaking News

บ้านปูฯ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้ามูลค่า 1 ล้านบาท ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยบริการประชาชนอย่างปลอดภัย

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และนางสมฤดี ชัยมงคล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมีนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายกาหลง ทรัพย์สะอาด (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นำโดยนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ และนางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีมาตรฐานสูง สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กและป้องกันการซึมผ่านของละอองน้ำได้ดีจำนวน 50,000 ชิ้น มูลค่า 1,000,000 บาท แก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ และเสริมสร้างความปลอดภัยของทั้งพนักงานผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการของไปรษณีย์ไทย


ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านปูฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสั่งผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 1,500,000 ชิ้น มูลค่ารวม 30 ล้านบาท เพื่อแจกจ่ายให้ถึงมือคนไทยให้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันตัวที่มีคุณภาพ มีการมอบให้กับชุมชนที่ขาดแคลนและหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญและหนักหน่วงในการให้บริการประชาชนในช่วงนี้ อาทิ ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหวังว่าจะเป็นการช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว


ไม่มีความคิดเห็น