Breaking News

เอ็ตด้า เผยโฉมผู้ชนะจากการแข่งขัน Thailand CTF Competition 2019 พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยสู่เวทีอาเซียนและเวทีโลก


กรุงเทพฯ 4 ตุลาคม 2562 ; สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยโฉมพร้อมมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขัน Thailand CTF Competition 2019 เวทีเฟ้นหาสุดยอดอัจฉริยะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เลือดใหม่ และไปเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขัน CTF ระดับอาเซียน Cyber SEA Game 2019 กับอีก 9 ชาติอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนนี้ รวมทั้งมีโอกาสไปร่วมแข่งขันระดับโลกในงาน Security Contest 2019 หรือ SECCON 2019 ณ ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย


สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการเอ็ตด้า กล่าวว่า เอ็ตด้ามีภารกิจสำคัญในการช่วยให้คนไทยทำธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซเพื่อโอกาสและชีวิตที่ดีกว่า แต่ภัยคุกคามสำคัญคือการหลอกลวงทางออนไลน์ ทำให้อีกภารกิจหนึ่งของเอ็ตด้า คือ “Stop Online Fraud” หรือยับยั้งการหลอกลวงทางออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งกำลังคนด้าน Cybersecurity หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จำเป็นอย่างยิ่งในการทำภารกิจนี้ ขณะเดียวกัน กำลังคนด้านนี้ยังเป็นที่ต้องการสูงมากทั้งในภาครัฐและเอกชนของไทย เวทีนี้จึงเป็นอีกเวทีสำคัญในการเตรียมพร้อมและส่งเสริมให้คนก้าวสู่สายอาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ยังมีอยู่จำกัด ไม่เพียงพอกับการเติบโตของธุรกิจและตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


Thailand CTF Competition เป็นเวทีที่เอ็ตด้าเป็นเจ้าภาพจัดมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และผลิตบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย โดยปี 2562 นี้ได้รับการสนับสนุนจากพาร์ตเนอร์ไอทีชั้นนำ ได้แก่ ACinfotec, RSA, G-Able และ Trend Micro โดยมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ อายุ 15-29 ปี สมัครแข่งขันถึง 99 ทีม (ทีมละ 4 คน) รวม 396 คน การแข่งขันรอบสุดท้ายจัดขึ้นเมื่อ 21-22 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ในการแก้โจทย์แบบคำถามคำตอบ (Jeopardy) ให้สำเร็จภายใน 24 ชั่วโมง โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาโจทย์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แบบรอบด้าน ทั้งเชิงรุกและเชิงรับทางเทคนิคคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บคะแนน


ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Thailand CTF Competition 2019 คือ ทีม 555+ ด้วยคะแนนสูงถึง 2,070 แต้ม ได้รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล เครื่องเล่นเกม Play Station 4 พร้อมเกม จำนวน 2 ชุด และเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch พร้อมเกม จำนวน 2 ชุด ซึ่งทีม 555+ จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยก้าวสู่เวทีการแข่งขัน“Cyber SEA Game” ในระดับอาเซียน ที่จะจัดระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre) หรือศูนย์ AJCCBC และทีม 555+ ชนะผ่านการแข่งขันนี้ก็จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลกในงาน Security Contest 2019 หรือ SECCON 2019 ณ ประเทศญี่ปุ่นในเดือนธันวาคม 2562 ต่อไป


ขณะที่รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม going_to_japan ได้คะแนนไป 1,980 แต้ม ได้รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล เครื่องเล่นเกม Nintendo Switch จำนวน 4 ชุด และรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม OxDD ได้คะแนนไป 1,750 แต้ม ได้รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล และหูฟัง Bose Noise-Masking Sleepbuds จำนวน 4 ชุด


สุรางคณา ทิ้งท้ายว่า Thailand CTF Competition นับเป็นอีกกลยุทธ์ในการกระตุ้นอุตสาหกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไทยให้ตื่นตัว ทั้งผู้ร่วมแข่งขัน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป เป็นเวทีส่งเสริมและต่อยอดให้คนรุ่นใหม่เห็นถึงศักยภาพของตนเอง รวมทั้งเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างผลงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับประเทศต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขัน Cyber SEA Game และ Security Contest 2019 ได้ที่ https://www.thaicert.or.th/ และ https://www.etda.or.th

ไม่มีความคิดเห็น