Breaking News

ส.นภา เปิดตัวบอร์ดเกมส์สื่อการสอนเทรนด์ใหม่ เสริมความรู้เยาวชนร่วมอนุรักษ์น้ำ


นางเกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการ บริษัท ส.นภา(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้เซอร์วิส จำกัด ในเครือ SN Groupผู้นำในธุรกิจน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ ในโอกาสที่ SN Group ครบรอบ 60 ปี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เตรียมจัดโครงการ Boot camp ENVI Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำและ Water Journey บอร์ดเกมส์เพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ทางด้านการศึกษาที่ผสมผสานองค์ความรู้กับการเล่นเกมส์ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์น้ำ ในมิติต่างๆ เพื่อให้เยาวชนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งการเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ อาคารวิศวกรรม 100 ปี ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท SN Group
บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ในเครือSN Group ผู้นำธุรกิจน้ำและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรระดับประเทศ ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริการของ SN Group ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปา น้ำเพื่ออุตสาหกรรม รวมทั้งระบบน้ำรีไซเคิล และระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และสิ่งแวดล้อม พร้อมการออกแบบติดตั้งระบบสระว่ายน้ำและงานภูมิสถาปัตย์ด้านน้ำ รวมถึงการบริการหลังการขายอย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า

ไม่มีความคิดเห็น