Breaking News

ร่วมยินดี CEO ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต


ดร.ปานวัฒน์ กูรมาภิรักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุชาติ ปรักทยานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และคณะผู้บริหาร ครอบครัว ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


ไม่มีความคิดเห็น