Breaking News

GIT จับมือ World Gold Council และสมาคมผู้ค้าทองคำ จัดงาน THAILAND GOLD FORUM อย่างยิ่งใหญ่ในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 68


7 กันยายน 2566 – สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ร่วมกับ World Gold Council และสมาคมผู้ค้าทองคำ จัดงานประชุม THAILAND GOLD FORUM ครั้งแรกในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ ในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 68 ซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการของทั้งสามองค์กร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการค้าทองคำไทย สู่การเป็นเป็นศูนย์กลางการค้าทองที่สำคัญของโลกงานประชุม Thailand Gold Forum ครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นงานสำคัญที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าจากทั่วโลก รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมทองคำมาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้าทองคำให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ

1. Insightful Panel Discussions: การแบ่งบันความรู้ ความเชี่ยวชาญ และวิสัยทัศน์จากผู้นำในอุตสาหกรรม โดยพูดถึงหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ และการค้าส่งและปลีก

2. Networking Opportunities: การเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเดียวกัน สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และมองหาโอกาสในการร่วมมือเพื่อการเติบโตอนาคตของอุตสาหกรรมทองคำ

3. Cutting-Edge Technology: พบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมการค้าทองคำ

4. Market Intelligence: เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และการคาดการณ์ของตลาด ที่จะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ

5. Global Perspective: ร่วมการสนทนาแบบไร้พรมแดน และค้นหาโอกาสใหม่ เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การค้าทองคำโลก


สำหรับทองคำนั้น ตั้งแต่โบราณได้ถูกนำมาผลิตแปรรูปเป็นเครื่องประดับทอง และใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ รวมถึงสะสมเพื่อสร้างความมั่งคั่ง อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้า และปัจจุบันทองคำได้พัฒนาความเกี่ยวข้องกับหลายอุตสาหกรรมและรูปแบบการนำมาใช้ที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งได้มีการพัฒนาการจากตลาดค้าขายทองคำในประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าทองที่สำคัญของโลก 


ซึ่งการจัดงาน Thailand Gold Forum ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ด้านการค้าทองคำ ที่หมายมั่นจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้อุตสาหกรรมทองคำ รวมทั้งสร้างสรรค์ สนับสนุนให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน


ไม่มีความคิดเห็น