Breaking News

ทีเส็บ ชวนผู้ประกอบการไมซ์ เข้าร่วม‘โครงการประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย’ “จอย-จัด-จบ-ครบ” รับงบสนับสนุน จัดประชุมไมซ์ทั่วไทย

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ ประกอบด้วย การประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ การแสดงสินค้านานาชาติและการจัดงานระดับเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติเพื่อให้ไมซ์เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเจริญกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน


ทีเส็บ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดงานในประเทศหรือ Domestic MICE ในรูปแบบต่างๆ อาทิการประชุม (Meetings) การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) การสัมมนา (Seminars) การอบรม (Training) กิจกรรมความรับผิดชอบเพื่อสังคม (CSR) กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ (Outing) การศึกษาดูงาน (Field Trip)โดยใช้สถานที่ในประเทศสำหรับการจัดงาน กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือผู้ประกอบการไมซ์ ในฐานะผู้ให้บริการจัดงานและองค์กร หน่วยงาน บริษัท มูลนิธิต่างๆ ในฐานะเจ้าของงานที่จัดงาน ตลอด ที่ดำเนินโครงการต่อเนื่อง3 ปีโครงการนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงาน กระจายหมนุเวียนรายได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ ชุมชน ไปสู่ภูมิภาค ตลอดจนระบบนิเวศธุรกิจไมซ์

ในปีนี้ ทีเส็บจึงได้สานต่อเดินหน้าโครงการภายใต้ชื่อ“ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” เพื่อเร่งกระตุ้นการจัดงานและการเดินทางสายไมซ์ภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปยังชุมชนในภูมิภาคต่างๆ เพราะเมืองไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และความหลากหลายของสถานที่และผู้คนที่รอให้นักเดินทางธุรกิจได้ไปค้นพบและสัมผัส

เมื่อเข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดงานสองรูปแบบ คือ 1. จัดงานหนึ่งวัน งบสนับสนุน 15,000 บาท และ 2. จัดงานสองวัน งบสนับสนุน 30,000 บาทจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการและนิติบุคคลตามกฎหมายที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ‘ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย’ สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 22สิงหาคม 2566 ผ่านแพลตฟอร์ม ThaiMICEconnect

ThaiMICEconnect เป็นตลาดออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการไมซ์ (E-MICE Marketplace)ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยจัดงานไมซ์ในประเทศได้อย่างครบวงจร โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่ต้องการจัดงานกับผู้ประกอบการไมซ์ทำให้ผู้ต้องการจัดงานได้รับความสะดวกรวดเร็วและลดเวลาในการเตรียมงาน รวมไปถึงเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการไมซ์อีกด้วยโดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเลือกสถานที่จัดงานอย่างน้อย 1 สถานที่ ผ่านแพลตฟอร์ม ThaiMICEconnect

เชิญมาจอยประชุมไมซ์ จัดได้ทั่วไทย จบรับงบเพิ่ม ครบเครื่องเรื่องไมซ์ กับ ‘โครงการประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย’ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.thaimiceconnect.com FB:Thaimiceconnect Line:@thaimiceconnect หรือ Call Center: 02 793 3456


ไม่มีความคิดเห็น