Breaking News

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดตัว ‘ManpowerGroup Thailand Salary Guide 2023’ คู่มือสำหรับองค์กรและผู้ที่ต้องการก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน


แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจให้บริการจัดหาคน-จัดหางานระดับโลกมากว่า 70 ปี ที่ช่วยสร้างมูลค่ามหาศาลให้ผู้สมัครงานและองค์กรมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการเฟ้นหาผู้สมัคร ที่เหมาะสมกับองค์กรและหาตำแหน่งงานที่ใช่สำหรับทุกคน ภายใต้แบรนด์ แมนพาวเวอร์ (Manpower) และ ทาเลนท์ โซลูชันส์ (Talent Solutions) ได้จัดทำ “ManpowerGroup Thailand Salary Guide 2023” เพื่อเป็นคู่มือในการวางแผนกำลังคนและการบริหารต้นทุน โดยได้รวบรวมข้อมูลในมิติต่างๆ อาทิ ทักษะการทำงาน ระดับตำแหน่ง และประเภทการจ้างงานหลายระดับในปัจจุบัน และคำแนะนำที่รอบด้านแก่องค์กร ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซด์ www.manpowerthailand.com และ ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดีย


นางสาวลิลลี่ งามตระกูลพานิช ผู้จัดการประจำประเทศไทย แมนพาวเวอร์กรุ๊ป
กล่าวว่า แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ตระหนักถึงสภาวะปัจจุบันของตลาดแรงงานกำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่อย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ และกำลังก้าวเข้าสู่ภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในวงกว้าง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้จัดทำ “ManpowerGroup Thailand Salary Guide 2023” เพื่อเป็นคู่มือในการวางแผนกำลังคนและการบริหารต้นทุน โดยได้รวบรวมข้อมูลในมิติต่าง ๆ อาทิ ทักษะการทำงาน ระดับตำแหน่ง และประเภทการจ้างงานหลายระดับในปัจจุบันและคำแนะนำที่รอบด้านแก่องค์กรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ ซึ่งจากผลการสำรวจล่าสุดของ ManpowerGroup Outlook พบว่าอัตราการลาออกของแรงงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ความต้องการกำลังคนหรืออัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น 45% โดยเฉพาะในสายอาชีพด้านไอทีและเทคโนโลยี ซึ่งกลายเป็นเป็นปัจจัยสำคัญในทุกอุตสาหกรรม เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ ต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านนี้เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า และยังเป็นปัจจัยสำคัญของการทำงานในรูปแบบ New Normal คือระบบการทำงานแบบผสมผสาน การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่โลกการทำงานในยุคดิจิทัลที่ผลักดันขอบเขตของแรงงานแบบเดิม และกระตุ้นให้ธุรกิจตอบสนองและปรับตัวได้ทันท่วงทีสู่รูปแบบการทำงานใหม่ ซึ่งต้องอาศัยทั้งทักษะด้านไอทีและเทคโนโลยีควบคู่กับซอฟต์สกิล เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะด้านการตลาดดิจิทัล และทักษะการวิเคราะห์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดำเนินงาน ที่ทั้งพนักงานและนายจ้างจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัว ประสานงาน สื่อสาร และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบการทำงานใหม่นี้ของยุคโควิด ดิสรัปชั่น เพื่อความความสำเร็จอย่างยั่งยืน ดังนั้น สิ่งที่จะต้องทำคือ การเปิดรับความคิดเห็น และเสนอโอกาสในการเติบโตภายในองค์กร เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของอัตราการลาออกของพนักงาน

ซึ่งคาดว่าในปี 2566 นี้ตลาดแรงงานจะมีแนวโน้วการปรับตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น มีการจ้างงานระยะสั้นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการจ้างงานจากภายนอก เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ พยายามแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การเติบโตของโอกาสในการจ้างงาน โดยเฉพาะสายงานไอที บ่งบอกเห็นถึงความต้องการบุคลากรที่มีทักษะที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถอยู่เหนือตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยแนวโน้มเหล่านี้ในปัจจุบัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องสามารถประเมินและพัฒนาแผนการจ้างงานที่เป็นรูปธรรม และครอบคลุมการควบคุมต้นทุนด้วย เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน เพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีทักษะไว้

ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ManpowerGroup Thailand Salary Guide 2023” จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่าง ๆ และผู้ที่ต้องการก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.manpowerthailand.com/salary-guide-manpowergroup-thailand หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 171 2399 และทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดีย

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย
แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย นับเป็น 1 ใน 75 สาขาทั่วโลกของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจให้บริการจัดหาคน-จัดหางานระดับโลกมากว่า 70 ปี โดยได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยปี 2541 ปัจจุบันมีสำนักงาน 6 แห่ง สีลม สาทร บางนา ชลบุรี สงขลา และลำพูน ซึ่งเปิดบริการอย่างครบวงจร ประกอบด้วย การสรรหาพนักงานประจำ สัญญาจ้างระยะสั้น และ Outsourcing ในทุกตำแหน่งตามความต้องการของธุรกิจที่แตกต่างกัน บริการ Visa & Work Permit Payroll และ Outplacement รวมทั้ง Japanese Service ซึ่งในแต่ละปี แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ทำงานให้กับพนักงานมากกว่า 15,000 คนและช่วยเหลือลูกค้ามากกว่า 400 รายในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป 
ผู้นำธุรกิจให้บริการจัดหาคน-จัดหางานระดับโลกมากว่า 70 ปี ที่ช่วยสร้างมูลค่ามหาศาลให้ผู้สมัครงานและองค์กรมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการเฟ้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับองค์กรและหาตำแหน่งงานที่ใช่สำหรับทุกคน ภายใต้แบรนด์ แมนพาวเวอร์ (Manpower) เอ็กซ์พีริส (Experis®) และทาเลนท์ โซลูชันส์ (Talent Solutions) ได้ทุ่มเทแรงการแรงใจเพื่อจัดหางานที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับคนนับล้าน ในทุกอุตสาหกรรม ทุกตำแหน่งตั้งแต่ระดับล่าง-ระดับผู้บริหารสูงสุดแล้ว ทั้งงานระยะสั้น งานชั่วคราว และงานสัญญาจ้างที่มีความต้องการแรงงาน ตลอดจนได้ร่วมพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ให้กับองค์กรหลายแสนแห่ง ภายใต้กรอบมนุษยธรรม จริยธรรม และความเชื่อที่ว่า “พนักงาน หรือ Manpower” คือ พลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้น จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจรรยาบรรณมากที่สุดในโลกเป็นปีที่ 13 ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่น่ายกย่องที่สุดในลิสต์ของ Fortune 500 เป็นปีที่ 20 ติดต่อกัน และยังได้รับรางวัล "บริษัทที่ดีที่สุดในการทำงานเพื่อผู้หญิง" ในปี 2562


ไม่มีความคิดเห็น