Breaking News

พรรคไทยชนะ แพแตกแล้ว! กรรมการบริหารพรรคไทยชนะ ตบเท้ายื่นหนังสือลาออก อ้างไม่พอใจการทำงานของหัวหน้าพรรค ทำงานไม่โปร่งใส ไร้ธรรมาภิบาล


วันที่ 26 ตุลาคม ที่ทำการพรรคไทยชนะ ซอยประชาชื่น 37 นายชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล รองหัวหน้าพรรคไทยชนะ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากคณะกรรมการบริหารพรรค โดยมี นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ เป็นผู้รับเรื่องโดยนายชนพงษ์ พร้อมคณะกรรมการ 9 ท่าน ประกอบด้วย นาย สประวิตน์ ยงใจยุธ รองหัวหน้าพรรคและ นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์ รองหัวหน้าพรรค, นางสาวรมนต์อร บุญเรือง เลขาธิการพรรค, นายนิรันดร์ ทองหยูแก้ว รองเลขาฯ, นาย ชยภัค วงศ์สวัสดิ์ รองเลขฯ นายอภิชาญ คุณดิลกพิภพ รองเลขาฯ นาย ธนกฤต คุปกาญจนา นายทะเบียนและ นายณัฐชัย ไชยพรม รองโฆษกพรรค ได้ยื่นหนังสือลาออกโดยให้เหตุผลว่าไม่พอใจการทำงานของหัวหน้าพรรค ที่ทำงานไร้คุณธรรมและบริหารจัดการพรรคไม่โปร่งใส

ทั้งนี้ นายชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล รองหัวหน้าพรรค ได้เรียกร้องให้ นาย จักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ ตอบข้อซักถาม 3 ข้อ ประกอบด้วย 1.หัวหน้าพรรค ยังคิดว่ายังมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคไทยชนะอยู่หรือไม่ 2.หัวหน้าพรรค ยอมรับผิดหรือไม่ ว่าตัวเองและพรรคพวกได้กระทำความผิดต่อพรรคในเรื่องจริยธรรมคุณธรรม ธรรมาภิบาลรวมถึงการทำรายงานการประชุมอันเป็นเท็จ ตลอดจนได้เบิกจ่ายเงินของพรรคโดยมิชอบ 3.หัวหน้าพรรคจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อเปิดทางให้มีการประชุมเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่หรือไม่


โดย นายจักรพงศ์ ชื่นดวง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หลังจากได้รับการแต่งตั้งมาเป็นหัวหน้าพรรค ได้ทำงานโดยยึดหลักความถูกต้องมาโดยตลอด รวมถึงทำงานโดยยึดตามหลักเกณ์ของกกต.เป็นที่ตั้ง เพราะตนเองนั้นเป็นเด็กวัด รวมถึงพ่อก็เป็นผู้นำชุมชนอยู่ที่จ.แม่ฮ่องสอน และได้ช่วยเหลือสังคมมาตลอด ส่วนเรื่องของเส้นทางการเมืองก็ได้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง เพื่อมาช่วยเหลือแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน ตลอดจน เสียสละ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงมีความคิดว่าตัวเองนั้นเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคต่อไป เพราะได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุม

โดยยืนยันความบริสุทธิ์ว่าตัวเองไม่ได้ทำเรื่องอะไรที่เสียหายต่อภาพลักษณ์ของพรรคและบ้านเมือง เน้นการทำงานเพื่อประเทศชาติเป็นหลัก ส่วนเรื่องเงินที่ใช้จ่ายยอมรับว่า จำไม่ได้ว่าเอาใช้จ่ายอะไรไปบ้าง จึงไม่มีเหตุผลสมควรอะไรที่จะต้องลาออก


ภายหลังชี้แจงเสร็จ นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ ได้นำธูปเทียนแพ มากราบขอขมา ต่อนายชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล รองหัวหน้าพรรค แต่ก็ไม่ได้สร้างความพึงพอใจแก่คณะกรรมการบริหารพรรคที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

นำซ้ำทำให้ นายชนพงษ์ รองหัวหน้าพรรคไทยชนะ พร้อมคณะกรรมการบริหาร รวม 9 คน ได้ยื่นหนังสือลาออก โดยแจงเหตุผลการยื่นหนังสือลาออก ว่า อุดมการณ์การทำงานของหัวหน้าพรรคไม่ตรง กับมติพรรค รวมถึงไม่ชอบการทำงานบริหารจัดการที่ไม่โปร่งใส และไม่มีธรรมาภิบาล คงทำงานร่วมกัน ต่อไปอีกไม่ได้


อย่างไรก็ตาม นายชนพงษ์ รุ่งกิจวัฒนกุล รองหัวหน้าพรรค จะจัดตั้งกรรมการรักษาการณ์ขึ้นมา และจะมีการประชุมพรรค ภายใน 45 วัน เพื่อเป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด ก่อนหน้านี้พรรคไทยชนะเพิ่งยื่นจดทะเบียนกับกกต. เมื่อ 31 ส.ค. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นโยบายหลักของพรรคไทยชนะ เป็นพรรคของคนที่รวมตัวกันเพื่อทำงานให้พี่น้องประชาชนรากหญ้าอย่างแท้จริง จะพยายามผลักดันนโยบายที่ดินทำกิน แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและภาคการเกษตรทุกภูมิภาค เบี้ยคนพิการคนชรารวมถึงจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรากหญ้าต่อไปในอนาคต เบี้ยบริหารให้แก่กรรมการวัด โบสถ์และมัสยิด


ไม่มีความคิดเห็น