Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 21,038 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 816,989 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,464 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 173 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 4,382 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 189,944 ราย)

เสียชีวิตรวม 6,795 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 207 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 600,152 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,012 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 210,042 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 20,846 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,525) ปริมณฑล (4,663) จังหวัดอื่น ๆ (11,658)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) ภูเก็ต(16) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(1) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 16 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
     - จากประเทศอิสราเอล 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 204.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 183.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.80)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 101,254 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 634,662 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36,316 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 35 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 59 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 337,561 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,785 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 12,234 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,299,767 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,991 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 82,898 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,602 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 8,876 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4,628 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,390 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 4,145 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น