Breaking News

วช. ร่วมเปิดสถานี “Circurlar Economy by NRCT” ในงานถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ศ. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563”ภายใต้แนวคิด “นักวิทย์น้อยเพื่อโลกสีเขียว” สอดรับแนวคิด BCG Model ตามภารกิจหลักของกระทรวงฯ จุดประกายให้เยาวชนไทยเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว


ในการนี้ วช. ได้นำผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้ชื่อสถานี “Circular Economy by NRCT” จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกปูถนนรีไซเคิล เป็นการนำถุงพลาสติกมาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ผสมกับวัสดุมวลคละหยาบ หรือทรายละเอียด แล้วเทส่วนผสมทั้งหมดลงในภาชนะโลหะสำหรับผสมร้อน ทำการคั่วจนเข้ากัน จากนั้นนำส่วนผสมที่เข้ากันได้ดีเทลงในแบบหล่อเหล็ก ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำออกไปใช้งานเหมือนบล็อกปูถนนปกติทั่วไป ธนาคารบีบขวดพลาสติก เป็นเครื่องรับซื้อขวดพลาสติกที่สามารถบีบอัดขวดให้มีขนาดเล็กลง ทำให้พื้นที่ในการจัดเก็บได้มากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ กำไลรักษ์โลก เป็นกำไลรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถบรรจุถุงที่ใช้ซ้ำแทนถุงพลาสติกได้ โดยผู้ใช้สวมไปได้ทุกที่และเมื่อต้องการใช้ถุงก็ดึงออกมา เมื่อใช้เสร็จก็มีกลไกวิธีการในการม้วนเก็บกลับเข้าไปอย่างง่ายดาย บล็อกทางเท้าน้ำผ่านได้จากจีโอโพลิเมอร์และขยะหลอดดูดน้ำ จากวัสดุเหลือทิ้งในสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อสังเคราะห์จีโอโพลิเมอร์ ได้แก่ เถ้าถ่านหิน เถ้าแกลบ และขยะหลอด ดูดน้ำที่มีอยู่ในปริมาณมากจากขยะทั่วไป ทำบล็อกทางเท้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ภาชนะโฟมย่อยสลายได้จากกล้วย ใช้ทดแทนภาชนะพลาสติก ลดขยะ พลาสติกที่ก่อให้เกิดมลพิษและมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดสูง ทำให้สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และคูล ทู ทัช (ถ้วยไบโอโฟม) เป็นการนำเส้นใยเซลลูโลสที่ได้จากกระดาษอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษมาผสมในโฟมพอลิเมอร์เชิงประกอบจากพลาสติกชีวภาพเพื่อช่วยให้วัสดุมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและเป็นการสนับสนุนการใช้โฟมที่ผลิตจากวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ รวมถึงสร้างโอกาสทางการตลาดแก่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ


วช. จึงขอเชิญชวนน้อง ๆ และเยาวชน ผู้ปกครอง คุณครู-อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน “ถนนสายวิทย์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซอยโยธี ถนนพระราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ไม่มีความคิดเห็น