Breaking News

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ มอบนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศ ให้ชาวเชียงใหม่ ให้หายใจได้อากาศบริสุทธิ์


เช้าวันที่ 8 เมษายน 2566
นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำคณะเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังประสบปัญหาฝุ่นละอองและ PM2.5 จนติดอันดับโลกและผู้ว่าราชการจังหวัดต้องขอให้ประชาชนทำงานแบบเวิร์คฟอร์มโฮมโดยได้ทำพิธีมอบ Big Blue O2 แก่พี่น้องชาวเชียงใหม่ ที่ศาลากลางจังหวัด เชียงใหม่ ผ่านนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงใหม่ให้มีสุขอนามัยดีขี้นสุขภาพแข็งแรงหายใจสะดวกได้รับอากาศบริสุทธิ์

นวัตกรรม Big Blue O2 เป็นนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตอ็อกซิเจนไอออนบวกลบด้วยเทคโนโลยี Biopolar Ionizer จากฝีมือคนไทยเครื่องแรกใช้เวลาพัฒนา 3 ปี จนประสบผลสำเร็จราคาต่ำกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ มีทั้งแบบใช้ในบ้านและแบบพกพา เป็นนวัตกรรมผ่านการวิจัยภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว.) นวัตกรรมทุกรุ่นประกอบไปด้วยเทคโนโลยีไอออนบวกลบส่วนรุ่นที่ใช้ในบ้านจะเพิ่มชั้นกรองเป็น 3 ชั้น ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำทางการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีใช้งานแพร่หลายตามโรงพยาบาลต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตากสิน เป็นต้น


นายพิศิษฐ์ฯ ปิดเผยว่า
ในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติมาเป็นประธานรับมอบเครื่องฟอกอากาศรุ่น Big Blue O2 ด้วยตนเอง ท่านมีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาที่ดียิ่ง และได้แสดงความเชื่อมั่นในผลงานวิจัยที่ผ่านการรับรองจาก วช. และมาตรฐานทางการแพทย์จากสถาบันทั้งไทยและต่างประเทศ ของเราเป็นอย่างดี เป็นการสนับสนุนผลงานที่ผลิตในประเทศ และสามารถนำไปช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที เพราะขณะนี้ ปัญหามลพิษทางอากาศจาก PM2.5 ถูกระบุว่าเชียงใหม่เป็นอันดับหนึ่งของโลกต่อเนื่องมาสองสัปดาห์แล้ว นอกจากส่งผลกระทบกับสุขภาพของชาวจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ซึ่งสัปดาห์หน้าจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์แล้ว สมาคมฯ ขอขอบคุณ วช. ที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยชิ้นนี้ และสมาคมฯ นำมาช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ในปีนี้

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 083 4923994 สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ


ไม่มีความคิดเห็น