Breaking News

ไทยเบฟ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว


นายสมศักดิ์ แก้วเสนา
นายอำเภอบางพลี และ นายสันติภาพ นาคะเกษียร ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนและบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และน้ำดื่มจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ และช่วยป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี คุณชาตรี ภานุภูวภัทร์ และ คุณบรรพต นาคะเกษียร เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ จุดอพยพ วัดบางพลีใหญ่กลาง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้


ไม่มีความคิดเห็น