Breaking News

อว. เผย ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 10 ล้านโดส "10 ล้านโดส 10 สถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในไทย"


(2 กรกฏาคม 2564) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว เป็นจำนวนถึง 10,000,000 โดส โดยใช้เวลาเพียง 23 วันในการฉีด 5 ล้านโดสหลังนี้


พร้อมเปิด 10 สถิติสำคัญ ดังนี้

1. ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วถึง 10,000,000 โดส โดยหนึ่งล้านโดสแรกใช้เวลาถึง 54 วัน และใช้เวลารวม 101 วันในการฉีดครบห้าล้านโดสแรก แต่ได้เร่งความเร็วในการฉีดเมื่อประกาศเป็นวาระแห่งชาติ โดยใช้เวลาเพียง 23 วันในการฉีดอีกห้าล้านโดส

ขณะนี้มีประชากร 11.1% ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็ม และมี 4.3% ที่ฉีดครบสองเข็มแล้ว2. ใช้วัคซีนโควิด-19 จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ซิโนแวก (62.6% ของจำนวนโดส), แอสตร้าซิเนก้า (36.8%) และซิโนฟาร์ม (0.6%) แต่ในแง่จำนวนคนนั้น มีคนที่ได้วัคซีนสองชนิดจำนวนพอๆ กัน คือ 3,705,978 คนได้รับวัคซีนแอสตร้าซิเนก้า และ 3,600,823 คนได้รับวัคซีนซิโนแวก3. ขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ในไทยแล้ว 6 ชนิด และอยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นทะเบียนอีก 2 ชนิด4. ประเทศไทยมีจำนวนการฉีดวัคซีนเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน และร้อยละการครอบคลุมประชากรเป็นอันดับที่ 75. วัคซีนที่ใช้มีความปลอดภัยสูง โดย 94.28% ของผู้ฉีดไม่มีรายงานผลข้างเคียง6. วัคซีนสามารถลดการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตได้ดี จากผลการติดตามการใช้งานจริงที่ภูเก็ต สมุทรสาคร และเชียงราย7. จังหวัดภูเก็ต ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุมประชากรมากที่สุด โดย 70.25% ของคนภูเก็ตได้รับวัคซีนแล้ว และ 56.09% ฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้ว ส่วนกรุงเทพมหานครได้รับวัคซีนแล้ว 32.36% ของประชากรและ 10.73% ฉีดครบสองเข็มแล้ว8. วัคซีนที่วิจัยและพัฒนาโดยคนไทยอย่างน้อย 3 ชนิดกำลังทดสอบในมนุษย์9. คนไทยมากกว่า 50 ล้านคนจะได้รับวัคซีนภายในปี 256410. เป้าหมายการจัดหาวัคซีนหลักอยู่ที่ 150 ล้านโดส โดยเจรจาแล้ว 105.5 ล้านโดสและมีแผนจัดหาเพิ่มเติมอีกประมาณ 50 ล้านโดส


#อว. #วัคซีน #โควิด


ไม่มีความคิดเห็น