Breaking News

อว. เผยสถิติ คนกรุงเทพฯ สวมหน้ากากอนามัยสูงถึง 99.70%


เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยข้อมูลจากการติดตามการใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย (AiMASK) พบว่าการใส่หน้ากากอนามัยในกรุงเทพมหานคร มีผู้ใส่หน้ากากอนามัยถูกต้อง จำนวน 99.70% , ใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกต้อง จำนวน 0.23% และผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย จำนวน 0.07%
จากสถิติการใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย (AiMASK) ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 12 กรกฎาคม 2564 พบว่ามีแนวโน้มการใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 มีสัดส่วนการใส่หน้ากากอนามัยสูงถึง 99.78%
โดยเขตที่มีการใส่หน้ากากอนามัยสูงสุด 5 อันดับ จากการประเมินใน 28 เขตทั่วกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตจตุจักร
2. เขตดุสิต
3. เขตบางกะปิ
4. เขตปทุมวัน
5. เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสำหรับโครงการระบบปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย (AiMASK) ถูกพัฒนาโดยคณะผู้วิจัยนำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง และทีมวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และโครงการซูเปอร์เอไอเอ็นจิเนียร์ เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่ง AiMask จะคอยรายงานสถิติการสวมใส่หน้ากากอนามัยของคนไทย โดยการวิเคราะห์ภาพด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์แหล่งข้อมูล
: โครงการระบบปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัย (AiMASK) สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น