Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 4 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 10,670,897 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,176 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 98.709 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 70.98%


➡️(4 กรกฎาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 3,176 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 40.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 330 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 157 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 98.709 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (59.3% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 46.043 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 10,670,897 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 48.5%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 3,176 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 10,600,000 โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 10,670,897 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 7,721,150 โดส (11.7% ของประชากร)
        - เข็มสอง 2,949,747 โดส (4.5% ของประชากร)2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 3 ก.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 10,572,292 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 270,070 โดส/วัน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 95,001 โดส
        - เข็มที่ 2 75 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 4,000,314 โดส
        - เข็มที่ 2 61,668 โดส
    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 3,625,835 โดส
        - เข็มที่ 2 2,888,004 โดส3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน

     - 94.52% ไม่มีผลข้างเคียง
     - 5.48% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
     - ปวดกล้ามเนื้อ 1.32%
     - ปวดศีรษะ 0.98%
     - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.70%
     - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.64%
     - ไข้ 0.43%
     - คลื่นไส้ 0.29%
     - ท้องเสีย 0.19%
     - ผื่น 0.16%
     - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.12%
     - อาเจียน 0.08%
     - อื่น ๆ 0.56%4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 107.1% เข็มที่2 95.4%
     - อสม เข็มที่1 31.2% เข็มที่2 16.9%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 11.9% เข็มที่2 0.7%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 14.2% เข็มที่1 3.2%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 34.3% เข็มที่2 22%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 13.1% เข็มที่2 5%
    รวม เข็มที่1 15.4% เข็มที่2 5.9%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล

    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 24.95% เข็มที่2 8.39% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 33.98% เข็มที่2 10.96%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 20.23% เข็มที่2 12.13%
        - นนทบุรี เข็มที่1 19.65% เข็มที่2 7.73%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 17.64% เข็มที่2 4.18%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 11.09% เข็มที่2 3.78%
        - นครปฐม เข็มที่1 6.09% เข็มที่2 2.05%
    จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 6.16% เข็มที่2 2.36%
        - ภูเก็ต เข็มที่1 70.98% เข็มที่2 57.28%
        - ระนอง เข็มที่1 27.43% เข็มที่2 6.50%
        - สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 14.22% เข็มที่2 6.21%
        - เกาะสมุย เข็มที่1 62.05% เข็มที่2 42.19%
        - เกาะเต่า เข็มที่1 58.40% เข็มที่2 11.84%
        - เกาะพะงัน เข็มที่1 30.17% เข็มที่2 6.17%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 98,709,985 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 46,043,309 โดส (11.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 11,016,198 โดส (7.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
     3. ไทย จำนวน 10,670,897 โดส (11.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
     4. มาเลเซีย จำนวน 8,800,700 โดส (19.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     5. กัมพูชา จำนวน 7,690,814 โดส (26.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
     6. สิงคโปร์ จำนวน 5,630,805 โดส (59.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     7. เวียดนาม จำนวน 3,867,407 โดส (3.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     8. พม่า จำนวน 3,368,042 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     9. ลาว จำนวน 1,530,667 โดส (12.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V และ AstraZeneca
     10. บรูไน จำนวน 91,146 โดส (17.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 63.25%
     2. อเมริกาเหนือ 13.79%
     3. ยุโรป 15.17%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 5.95%
     5. แอฟริกา 1.53%
     6. โอเชียเนีย 0.31%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 1,283.18 ล้านโดส (45.8% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. สหภาพยุโรป จำนวน 377.76 ล้านโดส (42.5%)
     3. อินเดีย จำนวน 350.54 ล้านโดส (12.8%)
     4. สหรัฐอเมริกา จำนวน 329.97 ล้านโดส (51.5%)
     5. บราซิล จำนวน 104.08 ล้านโดส (24.8%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (71.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     2. บาห์เรน (69.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     3. มัลดีฟส์ (68.0% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)
     4. ชิลี (60.0%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     5. อิสราเอล (59.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     6. สหราชอาณาจักร (58.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     7. กาตาร์ (57.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
     8. อุรุกวัย (57.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinovac)
     9. มองโกเลีย (55.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSputnik V)
     10. ฮังการี (53.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น