Breaking News

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จากไทยเบฟเผยเร่งผลิตแอลกอฮอล์เจลแจกประชาชน เพื่อช่วยลดการระบาดของไวรัส COVID-19


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้แอลกอฮอล์มีราคาสูงขึ้น ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถซื้อเก็บไว้ใช้ป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ ทั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับทางโรงพยาบาล วชิรพยาบาล โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นายจักราวุธ มณีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดร.รสสุคนธ์ เสมสันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก นายกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการส่งมอบ เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ข้อมูลว่า “วันนี้ทางกรุงเทพมหานครร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระดมบุคลากรทางการแพทย์ จิตอาสา เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมและ อปพร. เร่งผลิตแอลกอฮอล์ วันนี้กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบแอลกอฮอล์จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 20,000 ลิตร โดยส่งมอบในวันนี้จำนวน 5,000 ลิตร ซึ่งขณะนี้ได้ยอดรวม แอลกอฮอล์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้วจำนวนกว่า 50,000 ลิตร และเรายังต้องการอีกเยอะมาก เนื่องจากมีเป้าหมายจะแจกให้ครบ 2,066 ชุมชนทั่วกรุงเทพฯ โดยมอบหมายให้ 50 สำนักงานเขต รับไปแจกให้ถึงมือประชาชนครบทุกคน รวมทั้งแจกให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครโดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย


ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเพิ่มเติมว่า “ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.63 จนถึงปัจจุบัน เราได้แจกจ่าย แอลกฮอล์ล้างมือให้ประชาชนแล้วกว่า 100,000 ครอบครัว โดยแอลกอฮอล์ล้างมือ 80% ขนาด 200-250 มิลลิลิตรที่แจกจ่ายนั้นสามารถใช้งานได้ประมาณ 30-40 วันต่อคน เมื่อแจกจ่ายประชาชนครบถ้วนแล้ว จะช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ ซึ่งต้องขอขอบคุณบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ที่ร่วมกันสนับสนุนมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19


รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ให้ข้อมูลว่า “กรุงเทพมหานครร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดำเนินการผลิตเจลแอลกอฮอล์ เพื่อแจกแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนและบุคลากรทั่วกรุงเทพมหานคร รวมถึงเขตต่างๆพร้อมกับกระจายให้กับสำนักงานที่เป็นพื้นที่บริการประชาชนเพื่อให้มีแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดมือ ตามนโยบายของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เพราะมือเป็นส่วนที่นำไปสัมผัสและอาจได้รับเชื้อได้ง่ายที่สุด แอลกอฮอล์นี้ผลิตโดยสูตรองค์การอนามัยโลกซึ่งมีความเข้มข้นสามารถทำการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ได้ ในส่วนโรงพยาบาลวชิรพยาบาลมีมาตรการในการคัดกรองผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการ และมีการจัดหน้ากากอนามัยให้กับผู้ป่วยทุกคนสวมก่อนเข้ารับการรักษา รวมถึงมีการคัดกรองเรื่องของข้อมูล เช่น การเดินทางไปยังต่างประเทศหรือไม่ หรือไปตามสถานที่พื้นที่เสี่ยงหรือไม่ นอกจากนี้เราได้จัดคลินิกรองรับคนไข้ที่มีลักษณะอาการสงสัย เช่น มีไข้ ไอ เราเรียกว่าคลินิกทางเดินหายใจ แยกต่างหากออกไปเพื่อให้มั่นใจว่าคนไข้กลุ่มนี้จะได้รับการรักษาที่เหมาะสมถูกต้องไม่ไปปะปนกับคนไข้กลุ่มอื่น รวมถึงมีการจัดหอผู้ป่วยรองรับในกรณีที่เป็นผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ป่วยที่เป็น COVID-19 เราก็ให้การรักษาได้ครับ ต้องขอขอบคุณบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสำคัญกับการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของของโควิด-19 และทราบว่าทางไทยเบฟได้มีการส่งมอบแอลกอฮอล์ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขอื่นๆ ไปยังพื้นที่ต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น