Breaking News

DITP แนะผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์พลิกวิกฤต COVID-19 พัฒนาปรับตัว มองโอกาสตลาดใหม่ที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน


24 มีนาคม 2563 กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแนะผู้ประกอบการชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ ใช้สถานการณ์ COVID-19 ปรับตัว มองตลาดรถยนต์พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นเทรนด์สำคัญของโลกและมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต หาคู่ค้าจากต่างประเทศในงาน TAPA 2020 ช่วงปลายปี

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่กระทบเศรษฐกิจของโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลานี้ ส่งผลให้อุตสาหกรรมทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างหนัก และปฏิเสธไม่ได้ว่าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์เป็นหนึ่งในนั้น เพราะการส่งออกชิ้นส่วนฯ มีแนวโน้มเติบโตตามปริมาณจำหน่ายรถยนต์ทั่วโลก ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไทยบางส่วนมีการส่งออกชิ้นส่วนไปประกอบยังต่างประเทศก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยในขณะนี้ก็เกิดในประเทศฐานการผลิตรถยนต์อื่นเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น จึงส่งผลกระทบมายังการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภท OEM ในประเทศของไทยที่ต้องเผชิญต่อความต้องการใช้ที่ลดลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งภาครัฐได้ทำงานอย่างหนักในการหาวิธีหรือช่องทางกระตุ้นให้เกิดการพลิกฟื้นขึ้นหลังจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง

การสร้างบรรยากาศส่งเสริมการตลาดและการวางแผนเพื่อพัฒนาการผลิตให้ตรงกับแนวโน้มในอนาคตเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ภาครัฐนำมาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งการเปิดตลาดใหม่สำหรับชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์สมัยใหม่ ที่เน้นการใช้พลังงานสะอาด หรือพลังงานไฟฟ้า การเชื่อมต่อและการขับเคลื่อนอัตโนมัติ เพื่อความสะดวก และปลอดภัยในการขับขี่ เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์การเติบโตของยานยนต์กลุ่มนี้ที่จะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต เพราะอุปสงค์การเลือกใช้ยานยนต์กลุ่มนี้ปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นในกลุ่มผู้ใช้รถยนต์รายใหม่ อีกทั้งโครงสร้างราคายังมีแนวโน้มถูกลง ซึ่งผู้ผลิตในประเทศไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และปรับรูปแบบการผลิต วิเคราะห์ให้เข้ากับสถานการณ์ โดยปรับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสินค้าที่จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตลาดยานยนต์พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้า ถือเป็นอีกหนึ่ง กิจกรรมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของภาครัฐที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ของอาเซียน

สำหรับงานแสดงสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2563 (TAPA 2020) ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่จะกระตุ้นให้เกิดการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้จากการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ โดยล่าสุด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ประกาศเลื่อนการจัดงานไปเป็นระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2563 (วันเจรจาธุรกิจ : 3-5 กันยายน 2563 / วันจำหน่ายปลีก : 6 กันยายน 2563) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เนื่องมาจากความกังวลของสถานการณ์ COVID-19 และหลายประเทศได้มีการออกมาตรการจำกัดการเดินทางไปต่างประเทศ

โดยงาน TAPA นี้ ถือเป็นเวทีการค้านานาชาติที่รวบรวมผู้ผลิตและผู้ประกอบการชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ และเป็นเวทีในการพบปะพูดคุยและนำเสนอความก้าวหน้าต่างๆ ในวงการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ที่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 200 บริษัท ซึ่งหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะใช้เวทีนี้หารือเกี่ยวกับการเปิดตลาดใหม่ในเทรนด์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น