Breaking News

ม.เอเชียอาคเนย์ จับมือ WeStride สตาร์ทอัพจาก Stanford ปั้น Software Engineer และ Full Stack Developer เทรนด์อาชีพมาแรงยุคดิจิทัล


มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (SAU) ร่วมกับ “WeStride” บริษัท EdTech Startup จาก Stanford ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท เพื่อสร้าง Software Engineer และ Full Stack Developer ระดับสากล ป้อนตลาดงานสายเทคโนโลยีที่มีความต้องการสูงมากในทุกองค์กร


ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบัน Software Engineer และ Full Stack Developer ที่ทำงานได้จริงขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก เราจึงร่วมมือกับมืออาชีพอย่าง WeStride เพื่อพัฒนาหลักสูตร Certified และ ปริญญาโทด้าน Software Engineering และ Full Stack Developer ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถทำงานได้จริง และตอบโจทย์ของโลกยุคใหม่ที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดงานโดยหลักสูตรนี้ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและสะดวก ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ มีโค้ชดูแลแบบ One to One เรียนแบบ Action Based Learning ผ่านการทำโจทย์และทำโครงการเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง อีกทั้งยังเสริมพื้นฐานด้วยวิชาไอที CS50 จาก Harvard โดยผู้เรียนจะมีโอกาส พัฒนาตัวเองสู่งาน Tech มืออาชีพในองค์กรชั้นนําของไทยและต่างประเทศ จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะสามารถนำความรู้และทักษะไปทำงานได้จริง


ความร่วมมือกับ WeStride ซึ่งเป็น Bootcamp อันดับ Top ของอาเซียน ได้รับรางวัลและการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่าง Stanford University จะเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถให้แก่ผู้เรียนนำไปสู่การเป็น Software Engineer และ Full Stack Developer หลักสูตรนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนคอร์สออนไลน์เพื่อเก็บหน่วยกิตรับปริญญาโทตอบโจทย์ผู้ต้องการย้ายสายงานสู่ด้านเทคโนโลยีอย่างแท้จริง


นายชวิน อัศวเสตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ WeStride
กล่าวว่า เราเห็นโอกาสในการร่วมมือกับ ม.เอเชียอาคเนย์ ในการทำหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อจะช่วยสร้างบุคลากรที่มีความสามารถทำงานในตลาดแรงงานไอทีในปัจจุบัน หลักสูตรออกแบบมาเพื่อสอนตั้งแต่ไม่มีประสบการณ์จนนำไปใช้ในการทำงานได้จริง มีเมนเทอร์ ติวเตอร์และโค้ชอาชีพมากประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาดูแลแบบตัวต่อตัวจนจบการศึกษา พร้อม Job Guarantee รับประกันการได้งานทำ โดยเราจะช่วยหางาน พร้อมผลักดันจนเข้าสู่สายงาน Software Engineer และ Full Stack Developer ได้จริง เหมาะกับผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะ (Upskill) หรือเปลี่ยนสายงานในการทำงาน (Reskill) มาสู่ Software Engineer และ Full Stack Developer โดยผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านไอทีมาก่อน ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://se.sau.ac.th 


ไม่มีความคิดเห็น