Breaking News

โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง ลงนามความร่วมมือทางการแพทย์ (MOU) กับ บริษัท นิวเซจ (ปักกิ่ง) อินโฟเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด เพื่อพัฒนาคลินิกรองรับผู้มีบุตรยาก


โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างบริษัท นิวเซจ (ปักกิ่ง) อินโฟเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดยมี นพ.พิชิต กังวลกิจ ประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง เป็นประธานและเป็นผู้ลงนาม MOU และ MR. Huang Sen ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวเซจ (ปักกิ่ง) อินโฟเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ลงนามฝ่ายบริษัท นิวเซจ (ปักกิ่ง) อินโฟเมชั่น เทคโนโลยี จำกัดนพ.พิชิต กังวลกิจ ประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง
กล่าวว่า ประเทศไทยมีเทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรมวิธี PGD/PGS/NGS ในระดับแนวหน้าหรือเครื่องมือหลักในการให้บริการการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย (in vitro fertilization หรือ IVF) ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์สำเร็จหากแต่ยังยกระดับประสบการณ์ใช้งานแก่ลูกค้าด้วย จึงมีผู้มีบุตรยากจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อรับบริการช่วยเจริญพันธุ์ โดยลูกค้าต่างชาติกลุ่มใหญ่เป็นชาวจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศใช้นโยบายลูก 3 คน ทำให้ความต้องการในการประสบความสำเร็จในการมีบุตรเพิ่มมากขึ้น


สำหรับ บริษัท นิวเซจ (ปักกิ่ง) อินโฟเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลปัญหาการมีบุตรยาก โดยมีแบรนด์ “Haoyunbang” อยู่ในสังกัด ปัจจุบัน แบรนด์ดังกล่าว เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ระบบอินเตอร์แอคทีฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกอินเทอร์เน็ตจีนสำหรับคู่สามี - ภรรยาที่กำลังจะมีบุตรและผู้ที่มีบุตรยากด้วย นอกจากนี้แล้ว ทางบริษัทยังเป็นเจ้าของแบรนด์ “Pnumed” ที่เจาะตลาดการช่วยเจริญพันธุ์โดยเฉพาะและมีสถานบริการทางการแพทย์มากถึง 10 แห่งในจีน ไทยและสหรัฐอเมริกา มีผู้ป่วยนอกมารับบริการต่อปีมากกว่า 2 แสนครั้ง ถือเป็นผู้ช่วยให้ลูกค้าจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ให้ตั้งครรภ์ประสบผลสำเร็จเร็วขึ้น ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย


โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลธนบุรี (THG) ให้บริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพตรงจุดเฉพาะบุคคล ตลอดจนงานวิจัยระดับมาตรฐานโลก ภายใต้เครือโรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยและได้รับการก่อตั้งมากว่า 46 ปีเพื่อให้บริการทางการแพทย์แบบครบครัน


บริษัท พระราม 3 เฟอร์ทิลิตี้แอนด์ยีนเซ็นเตอร์ จำกัด (พระราม 3 IVF) เป็นศูนย์ให้บริการผู้มีบุตรยาก โดยมีนิวเซจเป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของ ทั้งนี้ บริษัทนี้จะมีบทบาทสำคัญในโมเดลการให้บริการทางการแพทย์โดยทีมแพทย์ไทยและจีนทำงานร่วมการอย่างบูรณาการ โดยคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธีปฏิสนธินอกร่างกายของพระราม 3 IVF มีเป้าหมายที่จะให้บริการทางการแพทย์คุณภาพสูงแก่ครอบครัวที่มีบุตรยาก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษาภาวะมีบุตรยากชาวจีนและชาวไทย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญพันธ์และพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่ได้รับการนำเข้าจากต่างประเทศ


การลงนาม MOU นี้จึงเป็นการร่วมมือกันด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธีปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF) ของพระราม 3 IVF ในทุกด้าน ยกระดับการบริการและพัฒนางานด้านอื่นเพื่อให้คลินิกเปิดดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้คลินิกดังกล่าวมีการบริการที่ตรงเป้าหมายความต้องการของลูกค้า ช่วยสร้างให้เป็นศูนย์การเจริญพันธุ์ระดับแนวหน้า ด้วยการร่วมงานบริการทั้งฝั่งไทยและจีน พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการด้านการปฏิสนธินอกครรภ์ชั้นเลิศ เพื่อพัฒนาการดูแลลูกค้าตลอดการดูแลและเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด นพ.พิชิต กล่าวสรุป


ไม่มีความคิดเห็น