Breaking News

อว. ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยการบินโดรนแปรอักษร


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยการบินโดรนแปรอักษร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่เป็นผลงานของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวง อว. และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ใช้โดรนจำนวน 180 ลำ ที่ออกแบบและจัดสร้างโดยคนไทย เขียนโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติโดยฝีมือนักเรียน นิสิตนักศึกษา ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก วช.

การแปรอักษร
1. อักษร เรารักองค์ภา2. พระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ (ข้าง)3. พระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ (ตรง)4. อักษร ทรงพระเจริญ


ไม่มีความคิดเห็น