Breaking News

MEA เปิดงานเทศกาล แสง สี เสียง “จากแสงแรกแห่งสยาม สู่พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย” พร้อมชวนเที่ยวงาน สัมผัสแสงแห่งความสุขส่งท้ายปี 23 ธ.ค. 65 – 8 ม.ค. 66 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย


พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เทศกาล แสง สี เสียง “จากแสงแรกแห่งสยาม สู่พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย” พร้อมด้วย นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชยาวุธ จันทร ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมเปิดงาน โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง โครงการเนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ที่จะมอบความสุขให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งยังสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย (MEA SPARK) การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมารมว.มท.
เปิดเผยว่า บนเส้นทางภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ของกระทรวงมหาดไทย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นองค์กรหนึ่งภายใต้กระทรวงมหาดไทย ที่เป็นกลไกสำคัญ ในการดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้วางรากฐานความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ กว่าจะมาถึงวันนี้ เราได้สั่งสมประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่การไฟฟ้านครหลวงกำลังจะมีโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ การไฟฟ้าไทย เพื่อรวบรวมประวัติศาสตร์ ถ่ายทอดประสบการณ์ และจุดประกายการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่เยาวชน โดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะร่วมผลักดันในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ณ ที่แห่งนี้ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์กิจการไฟฟ้าไทยเป็นอย่างมาก เคยเป็นสำนักงานของบริษัท ไฟฟ้าสยาม จำกัด และเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าวัดเลียบซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ทำหน้าที่ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพระนคร 


MEA จึงมีความตั้งใจในการอนุรักษ์ให้เป็นพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ซึ่ง ณ ปัจจุบัน MEA กำลังบูรณะอาคาร 1 ของการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ เพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย หรือในชื่อ MEA SPARK สถานที่ที่จะจุดประกายการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดของการไฟฟ้าไทย และส่งมอบความภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย ไปสู่ความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน โดยจะสามารถเปิดให้เข้าชมได้ในปี 2568 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยแล้วเสร็จ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เสริมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สังคม และประเทศชาติ เพิ่มคุณภาพชีวิตสร้างความสุขของประชาชนที่ได้เข้าชมรวมถึงเป็นสถานที่สำคัญ Landmark ใหม่ของเมืองมหานคร และกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ ที่ทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล ตอบโจทย์อนาคตของการเรียนรู้ของผู้คนในสังคมที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ผ่านประสบการณ์ตรง ณ สถานที่จริง เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างสรรค์พื้นที่ใหม่แห่งการเรียนรู้สำหรับประเทศไทยต่อไป


ผู้ว่าการ MEA
กล่าวถึงการจัดเทศกาล แสง สี เสียง “จากแสงแรกแห่งสยาม สู่พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย” ในครั้งนี้ว่า จะเป็นการจัดแสดงประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคแรกของการกำเนิดแสงแรกแห่งสยาม ยุคของการกำเนิด การไฟฟ้าในไทย ยุคประวัติศาสตร์ของอาณาจักรโรงไฟฟ้าวัดเลียบ ไปจนถึงยุคกำเนิดพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย จำลองอาคารพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย อาคารที่ผ่านประวัติศาสตร์เป็นเวลา 106 ปี 


โดย ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมสร้างความเพลิดเพลิน และความประทับใจส่งท้ายปี ได้แก่ การแสดงแสง สี เสียง “จุดประกายพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย” ที่สร้างสรรค์โชว์ด้วยสื่อมัลติมีเดียผสมผสาน พร้อมแสงไฟเคลื่อนไหวไปกับท่วงทำนองของบทเพลง ซึ่งมีให้ชมทุกวัน วันละ 2 รอบ เวลา 18.30 น. และ 19.30 น. ท่ามกลางการตกแต่งสถานที่และประดับไฟโดยรอบอย่างตระการตา โดยร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ อาคารที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ พระพุทธปรางค์ วัดราชบุรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ) และสวนสาธารณะหน้าอาคาร ตลอดจนโซนร้านอาหารชื่อดังย่านพระนคร ที่จะมาร่วมออกร้านภายในงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งถือเป็นการส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ รวมทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวให้กับประเทศ


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2565 - 8 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA SPARK การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ ทั้งนี้ การเดินทางมาในงานแนะนำให้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสามยอด และในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ทาง MEA มีบริการรถเมล์ไฟฟ้า MEA e-bus รับ-ส่ง จากอาคารพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สนามไชย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Website : www.mea.or.th, Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect (@meathailand), Twitter : @mea_news และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#MEASPARK #MEAMuseum #พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย #ไฟประดับ
#แสงแรกแห่งสยาม #จากแสงแรกแห่งสยามสู่พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา #๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll #ChangeforGood
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ไม่มีความคิดเห็น