Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 19,603 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 776,108 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,119 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 313 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,159 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 180,970 ราย)

เสียชีวิตรวม 6,353 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 149 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 555,334 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 19,819 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 214,421 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 19,278 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,114) ปริมณฑล (4,834) จังหวัดอื่น ๆ (11,330)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(2) ภูเก็ต(4) นราธิวาส(3) และ เชียงราย(3) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 3 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
     - จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
     - จากประเทศรัสเซีย 2 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 203.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 182.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.82)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,390 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 633,116 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36,035 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 37 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 60 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 329,516 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,836 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 11,776 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,262,540 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 18,688 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 81,891 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,562 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 8,392 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4,294 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,690 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,397 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น