Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 20,200 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 672,385 ราย
      - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,284 ราย
      - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 187 ราย
      - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 21 ราย
      - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,708 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 163,802 ราย)

เสียชีวิตรวม 5,503 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 188 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 455,806 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 17,975 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 211,076 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 19,992 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,118) ปริมณฑล (3,693) จังหวัดอื่น ๆ (12,181)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 21 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(3) ตาก(8) กรุงเทพฯ(7) และ ชลบุรี(3) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย
     - จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
     - จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 8 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
     - จากประเทศญี่ปุ่น 2 ราย
     - จากประเทศเดนมาร์ก 2 ราย
     - จากประเทศกาตาร์ 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 200.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 180.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.15)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 104,758 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 630,497 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,566 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 41 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 63 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 311,067 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,564 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 10,373 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,163,291 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,105 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 79,051 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,471 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 7,015 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 3,616 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,429 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,071 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น