Breaking News

แบรนด์น้ำหอมเซเรซ่า ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่น จากกินรีทอง ครั้งที่ 5


คุณสุวพิชญ์ วงศ์อภิฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออฟเฟอร์ กรุ๊ป จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์น้ำหอมเซเรซ่า ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นรับรางวัล กินรีทอง ครั้งที่ 5 ปีพ.ศ. 2562 สาขา นักบริหารดีเด่น จากแบรนด์เซเรซ่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ลานวีรันดา ฮอลล์ คริสตัลปาร์ค ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และความมุ่งมั่น อดทน จริงใจ ทำให้แบรนด์น้ำหอมเซเรซ่าเติบโตมาล่วงเข้าสู่ปีที่ 4 โดยมีหลักปรัชญาง่ายๆที่ใช้เตือนสติในการทำงานมาโดยตลอดนั่นก็คือ “คิดดี ทำดี และคืนกำไรสู่สังคม

ไม่มีความคิดเห็น