Breaking News

แลนเซสส์ (LANXESS) ประกาศผลประกอบการปี 2018 ที่แข็งแกร่งและเริ่มต้นปีการเงินใหม่ได้ค่อนข้างสดใส


  • ยอดขายรวมของปี 2018 เติบโตขึ้นถึง 10.2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าทำให้มียอดขายรวมเป็น 7.197 พันล้านยูโร
  • กำไรก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย จากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA pre exceptionals) เพิ่มขึ้น 9.8 เปอร์เซ็นต์เป็น 1.016 พันล้านยูโร
  • สัดส่วนของกำไรก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย ต่อรายได้รวมจากการดำเนินงานตามปกติ (EBITDA margin pre exceptionals)อยู่ที่ 14.1 เปอร์เซ็นต์
  • กำไรสุทธิ (Net Income) เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นถึง 431 ล้านยูโร
  • เสนอปันผลที่ 0.90 ยูโรต่อหุ้น เพิ่มขึ้นถึง 12.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
  • คาดการณ์ว่าไตรมาสแรกของปี 2019 จะมี EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

กรุงเทพมหานคร : 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 - แลนเซสส์ (LANXESS) ผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีชนิดพิเศษของโลกประกาศผลประกอบการของปี 2018 ที่แข็งแกร่ง มี EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติเพิ่มขึ้น 9.8 เปอร์เซ็นต์ถึง 1.016 พันล้านยูโร เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้เมื่อปีที่แล้วว่าจะมีกำไรอยู่ในช่วงบนสุดของช่วง 5-10 เปอร์เซ็นต์สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 925 ล้านยูโร (ไม่รวม ARLANXEO)

Matthias Zachert ประธานคณะผู้บริหารของ LANXESS AG กล่าวว่า “แม้จะเผชิญกับมรสุมทางเศรษฐกิจมากขึ้น แต่เรายังคงสามารถทำตามสัญญาของเรา เราดำเนินงานก้าวหน้าไปได้ดีมาก ทั้งในด้านกลยุทธ์ และการปฏิบัติงาน: ตอนนี้แลนเซสส์มุ่งให้ความสำคัญกับสารเคมีชนิดพิเศษอย่างชัดเจน วันนี้เราจึงทำกำไรได้มากขึ้น มีเสถียรภาพมากขึ้นและสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นกว่าเดิม - และนั่นก็เป็นผลตอบแทนที่ดี

ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นนั้นได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของกลุ่มสารตัวกลางขั้นสูง (Advanced Intermediates) สารเติมแต่งชนิดพิเศษ (Specialty Additives) และวัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) รวมถึงธุรกิจที่ได้มาจากการรวมควบกับ Chemtura และธุรกิจสารเติมแต่งฟอสฟอรัสจาก Solvay ทำให้มี EBITDA margin จากการดำเนินงานตามปกติอยู่ที่ 14.1 เปอร์เซ็นต์

ยอดขายรวมของกลุ่มแลนเซสส์เพิ่มขึ้น 10.2 เปอร์เซ็นต์จาก 6.53 พันล้านยูโรในปี 2017 เป็น 7.197 พันล้านยูโร โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 431 ล้านยูโรสูงกว่าตัวเลขของปีก่อนหน้าที่ทำได้เพียง 87 ล้านยูโรอย่างชัดเจน อันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นปีต่อปีและผลกระทบทางบวกจากการขายหุ้นจำนวน 50 เปอร์เซ็นต์ของ ARLANXEO ที่แลนเซสส์ถือครองอยู่ออกไป นอกจากนี้กำไรสุทธิของปี 2017 ยังถูกลดลงสืบเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (one-off expenses)

เพิ่มปันผลต่อหุ้นอีกครั้ง
ความสำเร็จในการดำเนินงานทางธุรกิจของปีการเงิน 2018 ทำให้คาดการณ์ว่าจะมีการปันผลสูงขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นแลนเซสส์ โดยคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลจะเสนอเงินปันผลที่ 0.90 ยูโรต่อหุ้นที่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจะเพิ่มขึ้น 12.5 เปอร์เซ็นต์จากปี 2017

ความสำเร็จเชิงกลยุทธ์ในปี 2018 คือการขายธุรกิจยางออกไปอย่างเสร็จสมบูรณ์
เมื่อใกล้เวลาปิดงบการเงินปี 2018 แลนเซสส์ประสบความสำเร็จอีกครั้งในการปรับองค์กร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทได้เสร็จสิ้นการขายหุ้น ARLANXEO ของบริษัทที่เหลืออีก 50 เปอร์เซ็นต์ เดิม ARLANXEO เป็นบริษัทร่วมทุนของ Saudi Aramco กับแลนเซสส์ (LANXESS) ที่ได้ก่อตั้งกิจการร่วมกันขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 แลนเซสส์ได้รับเงินประมาณ 1.4 พันล้านยูโรสำหรับการขายครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ไปแล้ว 200 ล้านยูโรเพื่อนำไปใช้ในการจ่ายค่าเงินบำนาญให้แก่พนักงาน (pension liabilities) และอีกมากถึง 200 ล้านยูโรจะถูกกำหนดให้ใช้ไปในการซื้อคืนหุ้นซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณนี้

Michael Pontzen ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ LANXESS AG กล่าวว่า “เราใช้เงินที่ได้จากการขายหุ้น ARLANXEO เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่งบดุล (balance sheet) นอกจากนั้นเรายังได้รับผลดีเพิ่มเติมช่วยผลักดันการเติบโตของเราไปข้างหน้าจากการเติบโตของธุรกิจภายใน (organically) และผ่านการเข้าซื้อกิจการ (acquisitions)

Matthias Zachert ประธานคณะผู้บริหารของ LANXESS AG (ซ้าย) และ Michael Pontzen ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ LANXESS AG (ขวา)

ผลประกอบการที่ดีเยี่ยมในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจสารตัวกลางขั้นสูง (Advanced Intermediates) มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปีงบประมาณ 2018 แม้จะมีอุปสรรคบางประการที่ท้าทายในตลาดการเกษตร แต่ยังคงมียอดขายรวมถึง 2.207 พันล้านยูโรเพิ่มขึ้น 11.7 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 1.975 พันล้านยูโร EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติของกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น 7.2 เปอร์เซ็นต์จาก 335 ล้านยูโรเป็น 359 ล้านยูโร EBITDA margin จากการดำเนินงานตามปกติอยู่ที่ 16.3 เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า 17.0 เปอร์เซ็นต์ที่บันทึกไว้ในปีที่แล้วเล็กน้อย

กลุ่มธุรกิจสารเติมแต่งชนิดพิเศษ (Specialty Additives) ยอดขายและผลการดำเนินงานทั้งคู่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลมาจากการควบรวมธุรกิจของ Chemtura และ Solvay ที่ประสบความสำเร็จ ยอดขายมีจำนวน 1.98 พันล้านยูโรเพิ่มขึ้น 22.9 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้าที่ 1.611 พันล้านยูโร EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติเพิ่มขึ้น 28.5 เปอร์เซ็นต์จาก 267 ล้านยูโรเป็น 343 ล้านยูโร EBITDA margin จากการดำเนินงานตามปกติปรับตัวดีขึ้นจาก 16.6 เปอร์เซ็นต์เป็น 17.3 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มธุรกิจสารเคมีประสิทธิภาพสูง (Performance Chemicals) ยอดขายและผลการดำเนินงานลดลงจากปี 2017 อันเนื่องมาจากการความซบเซาของบรรยากาศทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและการก่อสร้าง ยอดขายลดลง 6.3 เปอร์เซ็นต์จาก 1.439 พันล้านยูโรเป็น 1.349 พันล้านยูโร EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติมีจำนวน 187 ล้านยูโรลดลง 25.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 252 ล้านยูโร EBITDA margin จากการดำเนินงานตามปกติอยู่ที่ 13.9 เปอร์เซ็นต์ลดลงเมื่อเทียบกับ 17.5 เปอร์เซ็นต์ในปีก่อนหน้า

กลุ่มธุรกิจวัสดุวิศวกรรม (Engineering materials) เพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งยอดขายและผลการดำเนินงานจากการทำกำไรได้ด้วยพลาสติกสำหรับการก่อสร้างที่มีน้ำหนักเบา และหน่วยธุรกิจ Urethanes ที่ได้มาครอบครองเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อกิจการของ Chemtura ก็มีส่วนทำให้เกิดผลในเชิงบวกเช่นกัน ยอดขายเพิ่มขึ้น 15.4 เปอร์เซ็นต์จาก 1.366 พันล้านยูโรเป็น 1.576 พันล้านยูโร EBITDA จากการดำเนินงานตามปกติปรับตัวดีขึ้น 21.9 เปอร์เซ็นต์จาก 219 ล้านยูโรเป็น 267 ล้านยูโร EBITDA margin จากการดำเนินงานตามปกติสำหรับกลุ่มนี้ปรับตัวดีขึ้นจาก 16.0 เปอร์เซ็นต์เป็น 16.9 เปอร์เซ็นต์

เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแล้ว ผลลัพธ์ของทุกส่วนธุรกิจได้รับผลกระทบจากผลกระทบเชิงลบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ โดยเฉพาะจากเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ฯ ที่อ่อนค่าลง

แนวโน้มสำหรับปี 2562: ยังคงเป็นไปตามแผน แม้อาจจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

แลนเซสส์เริ่มต้นปีการเงินใหม่อย่างแข็งแกร่ง แม้สภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัว และคาดว่าจะมี EBITDA จาการดำเนินงานตามปกติสำหรับทั้งปี 2019 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2018

แลนเซสส์จะระบุการคาดการณ์ผลกำไรสำหรับทั้งปีการเงิน 2019 หลังจากการแถลงผลประกอบการไตรมาสแรกในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562


*ตัวเลขของปีก่อนหน้าสำหรับ ยอดขาย, EBITDA และ EBITDA margin จากการดำเนินงานตามปกติได้รับการปรับปรุงใหม่แล้ว
**หลังหักเงินฝากประจำและหลักทรัพย์เผื่อขายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแลนเซสส์ (LANXESS)
แลนเซสส์เป็นบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีชนิดพิเศษ (specialty chemicals) มียอดรายได้รวมกว่า 7.2 พันล้านยูโรในปี พ.ศ. 2561 และมีพนักงาน 15,400 คนอยู่ใน 33 ประเทศทั่วโลก มีโรงงานทั่วโลกถึง 60 แห่ง ธุรกิจหลักของแลนเซสส์ คือการพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต (chemical intermediates) เคมีภัณฑ์เติมแต่ง (additives chemicals) ผลิตภัณฑ์สารเคมีชนิดพิเศษ (specialty chemicals) และพลาสติก แลนเซสส์เป็นบริษัทที่อยู่ในดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ได้แก่ดัชนี Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) และ FTSE4Good

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lanxess.com

ไม่มีความคิดเห็น